БЛАГОДІЙНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ АСІМЕD

Заснована в 2001 році, до складу ввійшли лікарі різних галузей міської медицини : педіатрії, терапії, кардіології, діагностики, сімейні лікарі. голова правління Дудник Віктор Олексійович.
Юридична адреса : м. Комсомольськ, вул. Миру 10, поштовий індекс 39800, телефон ( 05348 ) 25948. Е-mail : uoz_koms@km.pl.ua

Дудник Віктор Олексійович , 1958 року народження, закінчив Вінницький медичний інститут в 1982 році, за спеціальністю лікар — педіатр. Трудову діяльність розпочав лікарем-фтизіатром Юрчиського дитячого протитуберкульозного санаторію (Камянський район Черкаської області). З 1985 року завідуючий дитячим відділенням Іллінецької ЦРЛ ( м.Іллінці Вінницької області ).З 1988 року працює в м. Комсомольську Полтавської області. З 2000 року по 2002 рік міський педіатр. З 2003 року працює в органі місцевого самоврядування — управлінні охорони здоров’я на посадах: заступника начальника управління з медичного обслуговування . З 2006 року начальник аналітичного відділу управління охорони здоров’я , заступник начальника управління .

Мета та напрямки діяльності благодійної громадської організації АСІМЕD:

Сприяння охороні і зміцненню здоров’я населення м. Комсомольськ, розвиток мережі амбулаторій сімейної медицини та медичних закладів різної форми власності, участь у вирішенні медичних проблем міста, сприяння професійному росту членів Асоціації, їх правовому соціальному захисту;
* піднесення авторитету і престижу, суспільної значимості професії медика, особливо сімейного лікаря, сприяння поліпшенню рівня та якості медичної допомоги усім верстам населення;
* сприяння росту професійного, культурного,морального рівня членів асоціації, шляхом підвищення кваліфікації, удосконалення медичної освіти, розвитку творчого потенціалу та реалізації права кожного на інтелектуальну працю та її результати;
* сприяння формуванню пріоритетних напрямів медицини, організації та участі у проведенні наукових досліджень в актуальних проблемах медицини та охорони здоров’я, впровадження їхніх досягнень у практику;
* одстоювання інтересів членів АСІМЕД в органах державної влади і державного управління, громадських організаціях. суді та прокуратурі, сприянні забезпеченню їхніх громадянських прав. професійних. соціальних та економічних інтересів.
Для досягнення поставлених цілей і завдань АСІМЕД в установленому чинним законодавством порядку займається науковою, лікувально-діагностичною, профілактичною, господарською, діяльністю:
* Створює фонди, зокрема фонди взаємодопомоги, добродійний фонд, тощо, з метою забезпечення діяльності АСІМЕД;
*може бути засновником підприємств та організацій .

За час існування громадська організація » АСІМЕД » —

1.Піднімала питання перед міською владою про необхідність уточнення подальшого розвитку первинної медико — санітарної допомоги ;
2.провела громадський аудит порівняння ефективності двох моделей ПМСД ( перша модель ПМСД — поліклінічна традиційна, друга — ПМСД, що надається населенню приватним лікарем загальної практики/сімейної медицини на умовах договору із Замовником, фінансове забезпечення здійснюється за подушним нормативом — капітація — з елементами фондотримання ) ;
3.визначила доцільність і ефективність інвестування розвитку ПМСД, окреслено деякі соціально-економічні аспекти одночасного функціонування двох вищезазначених моделей первинної допомоги;
4. формувала шлях розвитку системи охорони здоров’я у » Концепції другого етапу реформування медичної допомоги населенню міста Комсомольська »
5.закладала підгрунтя залучення громадськості міста до процесу прийняття політичних та управлінських рішень у галузі охорони здоров’я та контроль за їх виконанням ;
6.приймала участь в реалізації проекту » Створення сучасної інноваційної моделі надання якісних медичних послуг населенню», переможець 1- го Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2003 року.

 CОЦІОЛОГІЧНІ ОПИТУВАННЯ
В м. Комсомольськ існують умови для функціонування інноваційною за формою і змістом моделі участі громадян в управлінні охороною здоров’я. Реформування галузі охорони здоров’я міста йшло поруч із загальнодемократичними процесами: у 1999 році Комсомольськ одним із перших в Україні отримав Статут міста, громадяни були залучені до стратегічного планування розвитку міста, а у 2001 році відбулися громадські слухання, на яких затверджений » Стратегічний план соціально-економічного розвитку м. Комсомольськ до 2010 р.» — головний політичний документ, за якими нині відбуваються перетворення в місті. Стратегічним планом визначено декілька пріоритетних напрямків розвитку, зокрема » Розвиток громади» і » Розвиток охорони здоров’я», якими передбачено :
— заснування в місті органу управління охороною здоров’я із функціями Замовника медичних послуг населенню,що надаються за бюджетні кошти;
— розвиток технологічної бази охорони здоров’я у місті;
— запровадження різних форм власності в галузі охорони здоров’я, рівноправність різних форм власності в охороні здоров’я;
— налагодження системи незалежного моніторингу якості надання медичних послуг тощо.
За результатами соціологічного опитування в 2001 році — населення бажало мати можливість впливати на прийняття рішень у галузі охорони здоров’я, на процеси розподілу та витрачання бюджетних ресурсів, що виділяються громадою громадою на цю галузь. Внаслідок реалізації проекту » Громадський нагляд за медициною і громадська підтримка реформи охорони здоров’я » ( грант МФ » Відродження » 2001 -2002 рр) були сформовані громадські комітети, які діяли у відповідності до Положення про громадські комітети нагляду за медициною та підтримки охорони здоров’я , а також затвердженого міським головою Положення про організацію громадської ради з питань охорони здоров’я при міському голові. Для забезпечення взаємодії громадськості і органів місцевого самоврядування в сфері охорони здоров’я прийнято низку рішень і програмних документів, затверджених на місцевому рівні.
У січні 2003 року міською радою затверджена » Концепція другого етапу реформування медичної допомоги населенню м. Комсомольськ ( Концепція II ), яка є результатом співпраці медичної громадськості та управління охорони здоров’я міста.
Концепція П визначає місцеву політику в галузі збереження та поліпшення здоров’я населення і, зокрема, передбачає формування елементів системи громадської охорони здоров’я. Одним із її завдань також визначено залучення громадськості міста до процесу прийняття політичних та управлінських рішень у питаннях охорони здоров’я та контролю їх виконання.
В січні 2003 року сесією Комсомольської міської ради затверджені заходи по » Програмі налагодження взаємодії громадськості і органів місцевого самоврядування в управлінні охороною здоров’я м. Комсомольська на 2003 — 2004 рр «. Заходи програми передбачали :
* вивчення громадської думки щодо організаційних аспектів роботи галузі охорони здоров’я та суб’єктивного сприйняття населенням якості надання медичної допомоги;
* проведення громадського аудиту первинної медико-санітарної допомоги;
* обговорення результатів вивчення громадської думки та аудиту в органах місцевого самоврядування із залученням делегованих представників громадськості для прийняття відповідних управлінських рішень;
* налагодження практичної взаємодії Комітетів із населенням та лікувально — профілактичними закладами міста, особливо із закладами, які надають первинну медико-санітарну допомогу ( горизонтальний рівень);
* налагодження практичної взаємодії із органами місцевого самоврядування та управління охорони здоров’я ( вертикальний рівень ), спрямованої на опрацювання і прийняття політичних та управлінських рішень у питаннях охорони здоров’я.
За чотири роки проведено соціологічні опитування :
* 2001 — 2002 рр з питань надання ПМСД в місті та питань організаційно-політичних аспектів охорони здоров’я міста;
* 2002 — 2003 рр. з проблем організаційних аспектів роботи галузі охорони здоров’я, оцінки населенням доступності та якості надання первинної медичної допомоги та участі громадськості в процесі управління галуззю охорони здоров’я;
* 2003 р — оцінка роботи пологового відділення Комсомольської МЛ на замовлення управління охорони здоров’я м. Комсомольська » Про стан організації надання допомоги у пологовому відділенні міської лікарні » У квітні 2003 р, ці матеріали використані при підготовці й прийнятті рішення міськвиконкому із зазначеної проблеми;
* 2003 р — оцінка роботи міської лікарняної каси. У липні матеріали використані при підготовці й прийнятті рішення міськвиконкому із зазначеної проблеми;
* 2004 р — з організаційних аспектів роботи ПМСД та ВМД .
Інноваційний характер майбутніх змін у галузі охорони здоров’я міста полягає в комплексності підходу до претворень, пристосування моделі надання медичних послуг з охорони здоров’я до ринкових умов, до формування громадянського суспільства.
Наміри влади в галузі охорони здоров’я, що підтримані громадськістю, спрямовані на вирішення однієї з найгостріших соціальних проблем теперішнього етапу розбудови української держави на прикладі середнього міста.
В середині 2005 року громадські комітети призупинили свою діяльність.
В 2006 році , на замовлення органу управління соціологічною групою » Голос громадськості » проведений громадський аудит організації медичної допомоги по визначеним рівням .