СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ

Загальна штатна чисельність працівників органів місцевого самоврядування, в тому числі з виконання зазначених повноважень — 12, в тому числі делегованих повноважень — 8, з них понад межі, встановлені постановою КМ України від 07.02.2007 р №714, власних повноважень — 4.
По складу установи :
Начальник управління – 1.
Секретар керівника – 1.
Водій транспортного засобу — 1.
Прибиральниця службового приміщення – 0,25.
Аналітичний відділ :
Начальник відділу, заступник начальника управління -1
Спеціаліст 1 категорії – 3
Відділ бухгалтерського обліку та технічної звітності :
Начальник відділу – 1
Старший інспектор – 1
Відділ фінансово — економічної діяльності:
Начальник відділу – 1
Спеціаліст 1 категорії – 1
Старший інспектор – 0,5 (головний системний адміністратор, інженер — програміст)
Всього: Посад – 11,75
*Рішенням вісімнадцятої сесії четвертого скликання Комсомольської міської ради від 14.08.2003 року ліквідоване Комсомольське територіальне медичне об’єднання. Правонаступником всіх майнових та немайнових прав і обов’язків ТМО стало управління охорони здоров’я.
УОЗ — юридично самостійна установа , головний розпорядник коштів міської галузі охорони здоров’я та головний Замовник медичних послуг. Матеріально — технічна база установи відповідає найсучаснішим матеріально — технічним вимогам. Локальна мережа установи через головний сервер з’єднана через оптичний кластер із лікувально-профілактичними закладами та їх основними структурними підрозділами з виходом до ІNTERNET.
Спеціалісти управління охорони здоров’я приймали і приймають активну участь в запровадженні нових інноваційних технологій, перебудові системи охорони здоров’я , реалізації Проектів Євросоюзу.
В роботі керується діючим Положенням , діяльність спрямована на виконання прийнятого колективного договору.
Управління охорони здоров’я Горішньоплавнівської міської ради в складі міськвиконкому сертифіковане по системі управління якості ISO 9001-2000 . Ведеться активна робота по виконанню делегованих повноважень. Установа активно продовжує удосконалювати методологію практичного запровадження в єдиному медичному просторі:* сімейної медицини;
* моделі приватної сімейної медицини;
* програмно-цільового методу бюджетування;
* взаємодії рівнів;
* впровадження інформаційних та телекомунікаційних технологій у сферу охорони здоров’я;
* бюджетно-страхової медицини;
* засад підприємництва;
* моніторування показників захворюваності, непрацездатності, інвалідності та ін.
* нових технологій діагностики та лікування ;
* впровадження нових перинатальних технологій;
* оновлення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів;
* пошуку кадрового потенціалу для роботи в рівнях;
*систему управління міської сфери охорони здоров’я ( через сформований кластер галузі та систему управління якості ISO 9001-2009 )