АСПЕКТИ САМОВРЯДУВАННЯ

1996 — 2016 рр

В 1996 році в м. Комсомольськ Полтавської області ( нині м. Горішні Плавні) з ініціативи місцевої влади проведене перше соціологічне опитування для визначення думки територіальної громади щодо найактуальніших проблемних питань.
В подальшому такі опитування проводилися щорічно і тема ефективності роботи міської системи охорони здоров’я, традиційно визначалась як найголовніша.
Влада була змушена шукати шляхи впливу для позитивного вирішення ситуації в цьому напрямку. Так у березні 1997 року була розроблена та затверджена міською радою «Концепція по забезпеченню населення м. Комсомольськ медичною допомогою та раціоналізації системи охорони здоров’я в період фінансово-економічної кризи» ( надалі Концепція ) та заходи її реалізації.
В Концепції визначено політику місцевої влади по збереженню та поліпшенню здоров’я населення міста, сформульовано стратегічні напрямки роботи закладів охорони здоров’я, основні завдання по раціоналізації роботи всієї системи охорони здоров’я в м. Комсомольськ та на території Дмитрівської сільської ради.
Концепцією, зокрема передбачалося :
— запровадження багатоканальності фінансування закладів охорони здоров’я;
— багатоукладність власності при провідній ролі державних лікувально — профілактичних закладів;
— доступність первинної медико-санітарної допомоги ;
— розвиток сімейної медицини та групової сімейної практики
В рамках виконання Концепції проведено :
— реструктирізацію Комсомольської центральної міської лікарні (ЦМЛ), внаслідок чого в місті утворилася мережа юридично — самостійних лікувально-профілактичних закладів, що була підпорядкована ЦМЛ;
— у 1997 році засноване комунальне підприємство » Комсомольська госпрозрахункова поліклініка», чим було започатковано багатоукладність форм власності муніципальної системи охорони здоров’я міста;
— у 1998 році затверджена міська програма »Сімейна медицина«;
— у серпні 1998р наказом №242 «Про затвердження медичних закладів м. Комсомольськ Полтавської області експериментальною базою з організації медико-санітарної допомоги населенню на засадах сімейної медицини» МОЗ України дало дозвіл на проведення широкомасштабного експерименту при наданні медичної допомоги населенню міста. Заходи реалізації програми «Сімейна медицина» розподілено на три етапи :
Перший етап — 1998 р.
Саме з 1998 р розпочався перший етап міської програми «Сімейна медицина» в ході її реалізації наше місто отримало суттєву підтримку від керівництва Дніпропетровської державної медичної академії у вирішенні кадрових питань та формуванні у місцевих спеціалістів сучасного уявлення про розвиток охорони здоров’я. Протягом шести місяців у місті Комсомольську проводився виїзний цикл підготовки 28 лікарів за спеціальністю загальна практика — сімейна медицина (ЗПСМ ). Простажовано шістьох лікарів ЗПСМ у Німеччині ( Берлін ), а один із сімейних лікарів за фінансової підтримки АМР США взяв участь у семінарі із первинної медико — санітарної допомоги та сімейної медицини в Денвері, штат Колорадо, США.
У 1999 — 2000 рр. в м. Комсомольськ проведено медико — соціальний та медико — економічний аудит.
Аудит діяльності комунальної системи охорони здоров’я проведено незалежною консультативно-експертною групою «Фірма MEDMA» — Медичний Менеджмент і Аудит, керівник лікар Мостіпан О.В. Внаслідок аудиту у липні 2000 року затверджені «Першочергові заходи по оптимізації діяльності комунальних медичних закладів у відповідності до Концепції по забезпеченню населення м. Комсомольськ медичною допомогою»
Такий спосіб розробки заходів місцевої влади в галузі охорони здоров’я на той час був інноваційним в Україні, він дозволив більш рішучо тримати курс на докорінну перебудову, спираючись на об’єктивну, позбавлену корпоративної залежності, оцінку стану справ у галузі.
У 2000 році затверджені «Першочергові заходи по оптимізації діяльності комунальних медичних закладів» у відповідності до «Концепції по забезпеченню населення м. Комсомольськ медичною допомогою».
У 2000 році вперше в Україні укладено договір на надання первинної медико-санітарної допомоги між ЦМЛ і лікарем загальної практики-сімейної медицини, який отримав ліцензію МОЗ України на проведення медичної практики.
Другий етап — 1999 — 2000 рр.
Початок інноваційного розвитку сімейної медицини в м. Комсомольську (м.Горішні Плавні) можна відлічувати від заснування у 1999р першої в Україні юридично-незалежної Амбулаторії сімейної медицини №1 , де почала працювати група найбільш ініціативних та цілеспрямованих лікарів ЗПСМ .
Впродовж 1999-2000 рр, також було відкрито Дмитрівську сільську амбулаторію сімейної медицини, та засновано АСМ в мікрорайоні Низи ( лікар Файда М.М.), який отримав ліцензію МОЗ України на приватну медичну практику. Наприкінці 2000 року з ним, як з приватним підприємцем, було укладено договір про надання ПМСД населенню мікрорайону Низи ( 1670 мешканців ). Така практика на той час була інноваційною.
У листопаді 1999 року сесією міської ради прийняте рішення про необхідність створення лікарняної каси. Громадські слухання завершили процес обговорення проблеми створення лікарняної каси і положень її статуту. З 2000 року у місті працює «Міська лікарняна каса» ( МЛК ) , яка, зокрема, стала інструментом реалізації міських соціальних програм медикаментозного забезпечення непрацюючих пенсіонерів при стаціонарному лікуванні та ведення пологів в ЦМЛ.
Засновниками каси стали найбільші підприємства міста, їх представники увійшли до наглядової ради. У квітні 2000 року благодійну членську організацію «Міська лікарняна каса» зареєстровано Комсомольським управлінням юстиції.
В м. Комсомольську (м.Горішні Плавні) в 2001 році вперше в Україні з ініціативи міського голови і депутатів міської ради запроваджена соціальна благодійницька програма підтримки непрацюючих пенсіонерів з використанням механізму адресної допомоги через МЛК.
У 2000 році розпочалася робота по розробці плану стратегічного розвитку міста . В рамках роботи над перспективами розвитку системи надання медичних послуг населення працювала ініціативна група медиків. Розроблений план стратегічного розвитку міста, а напрацювання медиків стали його складовою частиною. Його затверджено на громадських слуханнях у 2001 році.
Планом зокрема, передбачалося :
— заснування в місті органу управління галуззю охорони охорони здоров’я з функціями Замовника медичних послуг населенню, що надаються за бюджетні кошти;
— налагодження системи незалежного моніторингу якості надання медичних послуг;
— розвиток сучасної технологічної бази охорони здоров’я в місті
— запровадження різних форм власності в галузі охорони здоров’я та їх рівноправність …
У 2001 році, згідно з рішенням Полтавської обласної ради і управління охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації вперше в Україні, лікувальні заклади  м. Комсомольськ (м.Горішні Плавні) отримали відпрацювати інноваційну модель міжбюджетних відносин в галузі охорони здоров’я. За цією моделлю в міському бюджеті було зарезервована певна сума коштів. За рахунок цих коштів протягом року проводились взаєморозрахунки з лікувальними закладами обласного підпорядкування за надану медичну допомогу мешканцям нашого міста. Розрахунки проводились щомісячно за кожного окремого пацієнта, направленого на лікування з м. Комсомольськ (м.Горішін Плавні), на підставі актів прийому — передачі виконаних робіт обласних лікувальних закладів.
В результаті реалізації цього проекту встановлено. що за рік на лікування мешканців міста Комсомольська (м.Горішні Плавні) в обласних лікувальних закладах витрачено близько 240 тисяч грн. В той же час у 2001 році для цих цілей в обласному бюджеті було передбачено 1500,0 тис. грн. Таким чином, м. Комсомольськ (м.Горішні Плавні) заощадив більше одного мільйона гривень з обласного бюджету. З введенням в дію «Бюджетного Кодексу» продовження такого експерименту, на жаль, стало не можливим.
Третій етап реалізації програми «Сімейна медицина» — 2001-2002 роки :
У 2001 році проведено порівняльну оцінку чотирьох організаційних моделей ПМСД на засадах загальної практики — сімейної медицини, що існували в місті на той час.
Організаційні моделі надання первинної медико-санітарної допомоги , які опрацьовані в ході виконання програми «Сімейна медицина» :
1. Структурний підрозділ поліклініки по наданню ПМСД — відділення сімейної медицини (СМ) поліклініки центральної міської лікарні;
2. Лікувально — профілактичний заклад — амбулаторія СМ №1 ( у мікрорайоні міста ) та Дмитрівська сільська амбулаторія СМ;
3. Суб’єкт підприємницької діяльності — приватний підприємець — лікар загальної практики — сімейної медицини ( ЗПСМ ).
Визначено, що пріоритет має організаційна модель надання населенню ПМСД в амбулаторії сімейної медицини, яка юридично відокремлена від лікарні ( поліклініки ) і якій населення надає перевагу.
Враховуючи досвід і результати роботи АСМ приватного лікаря ЗПСМ Файди М.М., прийняте рішення, що подальший розвиток сімейної медицини в м. Комсомольськ (м.Горішні Плавні) відбуватиметься за такою моделлю.
У 2001 року адміністрацією ЦМЛ укладено договори з 10- ма приватними лікарями ЗПСМ , що мали ліцензії МОЗ України на надання медичних послуг ( Виконавець) . В цьому ж році засновано дирекцію територіального медичного об’єднання — головного розпорядника коштів галузі, головного координатора реформ. проведено корегування співпраці медичних закладів, укладання угод із приватно-практикуючими сімейними лікарями. Після запрошення на посаду заступника директора ТМО Ковпака Юрія Васильвича активізувалась робота по впровадженню іт-технологій, договірних відносин.
Із 2002 року безпосередньо організацією роботи приватних сімейних лікарів покладено на дирекцію територіального медичного об’єднання, а потім управління охорони здоров’я Комсомольської (Горішньоплавнівської) міської ради .
Вартість послуг розраховано за капітаційним нормативом — певна сума коштів на кожного мешканця, що обслуговується даним лікарем. В цьому нормативі були передбачені кошти на проведення часткових взаєморозрахунків за консультації фахівців і стаціонарне лікування в ЦМЛ при плановій госпіталізації.Така оплата за надані послуги ( за рахунок бюджетних коштів) визначається, як часткове фондотримання.
На початку 2003 року у віддаленому житловому мікрорайоні «Піски» відкрито нову «Амбулаторію загальної практики — сімейної медицини», де розпочало працювати подружжя лікарів Дяченко, орендуючи приміщення та майно, із самостійним веденням господарських розрахунків.
Організаційна ПМСД модель надання населенню приватно — практикуючими сімейними лікарями, які працюють за ліцензією МОЗ України, передбачає укладання договорів за результатами проведеного тендеру. При цьому враховано: вікова структура населення, кваліфікація лікаря, умови розташування амбулаторії. Визначено розмір оплати про надання первинної медико — санітарної допомоги на одного мешканця. Сам договір має декілька додатків, в яких є форми статистичних звітів медичної діяльності та акт виконаних робіт. Цей акт містить в собі перелік планових та дефектних показників. Він подається за результатами роботи щомісячно. Ведеться постійний моніторинг діяльності групової практики. Комісією розглядаються показники і робиться відповідний висновок про надання оплати на наступний місяць.
У січні 2003 року міською радою прийнята Концепція другого етапу реформування медичної допомоги м. Комсомольська ( Концепція II).
На даний час в місті функціонує 5 амбулаторій загальної практики — сімейної медицини. В чотирьох амбулаторіях працює ( до 2006 р -11 лікарів, рішенням сесії міської ради за невідповідність вимогам з 2 — ма лікарями договір не укладено) 9 лікарів загальної практики — сімейних лікарів за умов договору із Замовником медичних послуг — управлінням охорони здоров’я міста ( 2002 — 2004 рр), головним закладом поліклінікою «Медичний центр ПМСД» ( 2005 — 2007 рр.). Чотири лікаря загальної практики — сімейної медицини орендують приміщення в поліклініці. Внаслідок реалізації програми «Сімейна медицина» відбулися позитивні зміни в роботі реформованої ланки первинної медико — санітарної допомоги, створені чинники її реальної керованості. Налагоджена система мотивації лікарів загальної практики — сімейної медицини до покращення якості роботи та професійного удосконалення. Дані рекомендації для створення автоматизованого робочого місця (АРМ) сімейного лікаря та проведена його апробація. В місті між закладами сформована оптична комп’ютерна мережа з виходом в ІNTERNET.
Приклад успішної роботи лікарів на засадах сімейної медицини переконує в перспективності такої форми медичного забезпечення населення як найбільш прогресивної.
За рахунок впровадження моделі роботи сімейних лікарів в тому числі. що працюють за ліцензією МОЗ України і працюють на умовах договору, досягнуто:
— збільшення доступності ПМСД за рахунок наближення до населення територіальних дільниць;
— позитивна динаміка збільшення диспансерних груп хворих по окремим нозологіям;
— зменшення рівня госпіталізації хворих до стаціонару;
— зменшення кількості відвідувань до профільних спеціалістів вторинного рівня;
Внаслідок реалізації програми «Сімейна медицина» відбулися позитивні зміни в роботі реформованої ланки первинної медико — санітарної допомоги, створені чинники її реальної керованості.
Приклад успішної роботи лікарів на засадах сімейної медицини переконує в перспективності такої форми медичного забезпечення населення як найбільш прогресивної.<>Наприкінці 90-х в місті Комсомольську (нині Горішні Плавні) громада з ініціативи міського голови Олександра Попова та за технічної допомоги проекту USAID  «ЗдравРеформ» започаткувала стратегічне планування розвитку міста. Серед пріоритетів Стратегічного плану було визначено розвиток охорони здоров’я міста. Чільне місце в стратегії вдосконалення охорони здоров’я посіло впровадження і розвиток інституту сімейного лікаря.

Так у 1999-2000 роках усі лікарі первиної ланки міста – терапевти і педіатри пройшли спеціалізацію та отримали сертифікат лікаря-спецаліста з «Загальної практики-сімейної медицини». Навчання було проведено шляхом виїзного циклу кафедра Сімейної медицини Дніпропетровської медичної академії – завідувач кафедри проф. Неоніла Чухрієнко. Більшість цих лікарів (але не усі) в наступному опанували спеціальність в практиці.

У 2001 році в Комсомольську була заснована Асоціація сімейної медицини м.Комсомольська «АСІМЕД», члени якої згодом увійшли до УАСМ. Головою АСІМЕД став Віктор Дудник (http://uozhp.org.ua/asimed/)

З інціативи членів правління АСІМЕД лікарів Костянтина Надутого, Миколи Файди, подружжя Миколи і Лідії Дяченків та інш., підтриманих міським Головою і депутатми міськради: в місті було запроваджено інноваційну на той час організаційно-фінансову модель ПМСД «лікар ЗП-СЛ приватний підприємець, що надає населенню безоплатну ПМСД відповідно до держзамовлення».

В ході реалізації проектів АСІМЕД за фінансової підтримки Міжнародного Фонду Відродження у 2001-2003 роках в м. Комсомольську було створено Громадські Комітети нагляду за закладами первинної медичної допомоги та підтримки реформи (далі – Комітети), які відіграли вирішальну роль в обстоюванні подальшого розвитку інституту сімейного лікаря в місті. Координатором Комітетів, їх «душею» стала Олена Потока.

У 2003-2004 роках, за фінансової підтримки Фонду розвитку місцевого самоврядування та на виконання наказу МОЗ України від 14.01.2004 року «Про проведення експерименту в м. Комсомольську Полтавської області щодо реалізації проекту розвитку місцевого самоврядування по створенню сучасної інноваційної моделі надання якісних медичних послуг населенню з пріоритетним впровадженням сімейної медицини» у місті, внаслідок послідовних комплексних змін в організації медичного обслуговуваня склалася нова організаційно-фінансова модель медичного обслуговування населення. В розробці згаданого проекту та опрацюванні усіх документів, необхідних для його реалізації, активну участь брали члени АСІМЕД, експерти медичного інформаційно аналітичного Центру МЕДІНА — АСІМЕД.

Зазначена модель полягала у:

 • розмежуванні замовника і надавача медичної допомоги, шляхом створення органу управління з функуцією замовника і координатора медичного обслуговування (начальник управління охорониздоров’я міста – 2000-2003 рр. Віктор Мулько, з 2003 р. Юрій Ковпак), та нівелюванні цих функцій (разом з відповідними структурами і штатами) в центральній міській лікарні;
 • юридичному розмежуванні первинної, вторинної, екстренної і стоматологічної допомоги шляхом реструктуризації центральної міської лікарні зі створенням закладів — окремих юридичних осіб за кожним зі згаданих видів медичної допомоги (перший в Україні Центр ПМСД був створений в Комсомольську, нині — Горішні Плавні, у 2004 році, головний лікар — Аліна Ковпак);
 • плануванні і квотуванні бюджету охорони здоров’я міста за програмно-цільовим методом, відповідно до програм первинної, екстреної (тоді швидкої) стоматологічної та вторинної медичної допомоги, а також інших бюджетних програм;
 • страхуванні коштом міського бюджету ризиків соціально незахищених груп населення і груп особливого піклування (пенсіонери, чорнобильці, вагітні на період пологів і післяпологовий період в стаціонарі) щодо медикаментозного забезпеченя стаціонарного лікування через інструмент лікарняної каси (Директор Міської лікарняної каси – Борис Фрідман);
 • інформатизація: кожне робоче місце в первинці оснащене комп’ютером та спеціалізованим програмним забезпеченям, всі робочі місця під’єднані до загальноміської мережі і електронної системи управління галуззю ОЗ міста.
 • інформаційно-комунікаційне забезпечення;
 • впровадженні громадського нагляду за закладами охорони здоров’я у т.ч. шляхом проведення громадського аудиту їх діяльності, опитувань громадської думки щодо якості обслуговування тощо.
 • децентралізація надання ПМСД в умовах міста шляхом створення амбулаторій сімейної медицини в житлових масивах міста, максимально наближених до помешкань пацієнтів;
 • реалізації права вибору пацієнтом лікаря, що надає первинну медико-санітарну допомогу;
 • державно-приватне партнерство в охороні здоров’я через застосування закупівель послуг ПМСД (держзамовленя) у суб’єктів недержавної форми власності — лікарів загальної практики-сімейних лікарів – фізичних осіб підприємців, які мають ліцензію на медичну практику (далі – лікарі ФОПи); *
 • застосуванні подушового нормативу (тепер «капітаційного тарифу») для фінансування договорів з лікарями ФОПами;
 • застосування економічного стимулювання якості ПМСД, що надається лікарями ФОПами через включення в договори відповідних індикаторів та стимулів щодо їх дотримання;
 • застосування часткового (віртуального) фондотримання на рівні ПМСД через включення в суму фінансування за договірами з лікарем ФОПом спеціальних сум для оплати стаціонарного лікування за плановими показниками і викликів ЕМД (тоді ШМД) за фіксованим умовним тарифом.
 • паралельне функціонування різних організаційних форм ПМСД, таких як моно-практика сімейного лікаря ФОПа та групова практика на орендованих площах амбулаторії комунальної власності; відділення дільничних лікарів (терапевтів і педіатрів) та відділення сімейних лікарів на центральній базі центру ПМСД, що властиво для перехідного періоду.

Впровадження моделі супроводжували суперечності, сумніви і навіть активна протидія в депутатському корпусі, в загальній і медичній громаді. Найбільший спротив викликали ідеї щодо децентралізації ПМСД у місті зі створенням амбулаторій, впровадження інституту сімейного лікаря, фінансове і структурне розмежування видів медичної допомоги, укладання договорів держзамовлення з суб’єктами недержавної форми власності. Такі проблеми послідовно долались через постійний діалог між владою і громадою, зокрема, на виконання “Програми налагодження  взаємодії громадськості і  органів місцевого самоврядування в управлінні охороною здоров’я м. Комсомольська на 2002-2004рр» (далі – Програма), розробленої Центром МЕДІНА-АСІМЕД та затвердженої міськрадою.

В рамках Програми спільно Центром МЕДІНА-АСІМЕД, Міськрадою та Громадськими Комітетами здійснювались заходи з вивчення громадської думки, роз’яснення кроків реформи, долучення громадян до управління охороною здоров’я міста (зокрема через громадський аудит діяльності закладів ОЗ, який здіснено спільно з Консультативно-експертною групою «Фірма «МЕДМА» — директор Олександр Мостіпан ).

Напрацювання Комсомольська (нині Горішні Плавні) викликали великий інтерес у інших громад. Майже щотижня відбувалися візити до міста делегацій закладів ОЗ і органів місцевого самоврядування з метою дізнатись з перших вуст про нове і цікаве. Щоб задовольнити цей попит в рамках реалізації Програми було створено Школу передового досвіду АСІМЕД, яка приймала гостей й організовувала задоволення їх потреб у інформації.

2004 році в м. Комсомольську відбулася виїзна Колегія МОЗ України „Досвід реформування первинної медико-санітарної допомоги на муніципальному рівні» на якій напрацювання міста, передусім щодо розвитку інституту сімейного лікаря, був визнаний таким, що заслуговує на подальше відпрацювання, вивчення, законодавче врегулювання та поширення (http://old.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20040621_0.html.)

 З огляду на успішність і багатогранність нової моделі організації ПМД в м. Горішні Плавні (тоді Комсомольськ) акцептована на завершальному етапі проекту «Профілактичні та первинні заходи охорони здоров’я» за фінансової підтримки Європейської Комісії – керівник проекту Річард Стайлс (http://old.moz.gov.ua/ua/portal/prj_prevprim.html.)

Фінансові і організаційно-управлінські аспекти інноваційної моделі медичного обслуговування міста, такі як фінансуваня договорів за подушовим нормативом (тепер «капітаційна ставка» із застосуванням часкового і економічного стимулювання якості тощо зацікавили також керівництво проекту «Фінансування і управліня в охороні здоров’я» за фінансової підтримки Європейської Комісії — керівник проекту Антоніс Малагардіс (http://www.healthfin.kiev.ua/).

  В числі генераторів ідей інноваційного розвитку системи охорони здоровя міста незмінно були члени АСІМЕД та експерти утвореного АСІМЕД Медичного Інформаційно-Аналітичного Центру (МЕДІНА): Костянтин Надутий, Володимир Ковпак, Ірина Ковеко, Любов Велігодська. Заступник Голови АСІМЕД. Керівник центру МЕДІНА Костянтин Надутий у 2005 році був запрошений на роботу до МОЗ, де був долучений до опрацювання законодавства з побудови національної моделі ПМД. У 2010 році він увійшов до складу правління Української асоціації сімейної медицини, а у 2012-му році очолив Управління реформ МОЗ та на цій посаді активно сприяв тісній співпраці МОЗ з УАСМ та регіональними Асоціаціями сімейної медицини, передусім міста Києва і Київської області, у питанях законодавчого забезпеченя впровадження сімейної медицини та вдосконалення первинної медичної допомоги в Україні.

Велика допомога в науковому супроводі, розробці та оцінці ефективності інновацій в медицині міста було надано надано завідувачем кафедри соціальної медицини,  організації та управлння охороною здоров’я Дніпропетровської медичної академії проф. Валерією Лєхан, Завідувачем кафедри управління громадським здоров’ям Національної академії державного управління проф. Іваном Солоненко та проф. Цієї ж кафедри Любов’ю Жаліло, Начальником управління первиної медико-санітарної допомоги Департаменту організації медичної допомоги МОЗ України Васильом Михальчуком, Науково-методичним Центром ПМСД на засадах сімейної медицини МОЗ України – директор Євген Латишев; Політичну підтримку міським інноваціям надавав Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я – Голова Комітету – Микола Поліщук.

Напраціювання міста у побудові нової моделі ПМСД та інші інновації Комсомольська (нині Горішні Плавні) узагальнені у навчальному посібнику «Реформування системи охорони здоров’я на муніципальному рівні» (І. М. Солоненко, О. П. Попов, Л. І. Жаліло, К. О. Надутий. – К.: НАДУ, 2007)

Впровадження інновацій відбувалося за пильної уваги і підтримки Управління охорони здоров’я Полтавської ОДА (начальник управління – Віктор Лисак).

АСІМЕД та МЕДІНА/АСІМЕД постійно активно співпрацювали з Українською асоціацією сімейної медицини (УАСМ) та кафедрою сімейної медицини НМАПО ім. П.Л. Шупика – Президент УАСМ та завідувач кафедри проф. Микола Лисенко. Члени АСІМЕД є членами Укараїнської асоцації сімейної медицини.

 * тоді не було іншого способу оплатити роботу сімейного лікаря достойно та з урахуванням обсягів і якості роботи в обхід законодавства для бюджетних закладів.

 За рахунок впровадження моделі роботи сімейних лікарів за ліцензією МОЗ України, що працюють на умовах договору, досягнуто:
* збільшення доступності ПМСД за рахунок наближення до населення територіальних дільниць;
* позитивна динаміка збільшення диспансерних груп хворих по окремим нозологіям;
* зменшення рівня госпіталізації хворих до стаціонару;
* зменшення кількості відвідувань до профільних спеціалістів;
* зменшення викликів швидкої медичної допомоги;
* збільшення економічної ефективності роботи сімейних лікарів: за 2003 р вона складає 602,0 тис. грн, у тому числі за рахунок:
— зменшення рівня госпіталізації хворих — 394,5 тисяч грн., зменшеня відвідувань до профільних фахівців — 99,5 тисяч грн., зменшення викликів швидкої медичної допомоги — 108,0 тисяч грн.
Охоплення населення міста і Дмитрівської сільської ради сімейною медициною становить 49,2%, а більше третини населення міста користується ПМСД, яку надають приватні лікарі загальної практики — сімейної медицини, що працюють за умов договору з Замовником.
Все. що вдалося зробити на цей час в плані реформування системи охорони здоров’я дає змогу місцевій владі констатувати наявність позитивних зрушень у вирішенні однієї з найважливіших соціальних проблем в м. Комсомольськ — надання якісної, наближеної до населення медичної допомоги.
Одним із завдань Концепції II є залучення громадськості міста до процесу прийняття політичних та управлінських рішень у галузі охорони здоров’я та контролю за їх виконанням.
В 2003 році разом з МОЗ України та профільним Комітетом Верховної Ради розроблена програма » Створення сучасної інноваційної моделі надання якісних медичних послуг населенню » яка стала переможцем Всеукраїнського конкурсу муніципальних проектів, оголошеного Президентом України. Програма передбачала відпрацювання моделі системи забезпечення населення міста доступними, якісними послугами з охорони здоров’я на основі:
* налагодження взаємодії між органами місцевого самоврядування, громадськістю м. Комсомольськ та вищими органами законодавчої і виконавчої влади України з метою спільного опрацювання змін нормативно- правової бази охорони здоров’я, адаптації її до вимог часу, на основі вивчення досвіду системного реформування галузі охорони здоров’я міста;
* налагодження міжсекторальної взаємодії в інтересах розвитку охорони здоров’я населення міста;
* ефективного використання бюджетних ресурсів у галузі охорони здоров’я за рахунок оптимізації її інфраструктури. формування ринкових відносин і конкурентного середовища на медичному просторі міста;
* поетапного переведення надавачів медичних послуг та служб забезпечення закладів на засади підприємництва;
* застосування механізмів громадського нагляду за роботою галузі охорони здоров’я, громадського моніторингу оцінки якості медичних послуг з боку населення;
* використання зовнішнього незалежного інструментарію інформаційно — аналітичної підтримки прийняття управлінських та політичних рішень в галузі охорони здоров’я міста.
Повномасштабна реалізація цієї програми є передумовою апробаційного введення страхової медицини в м.Комсомольську.
Проведення експертного та наукового аналізу досвіду, набутого під час виконання проекту, а також внесення змін до нормативно — правової бази охорони здоров’я в перспективі є основою для поширення здобутків на терені України.
На кінець в рамках визначеної програми заплановані наступні практичні результати, а саме:
1. розмежовані первинний та вторинний рівень медичних послуг, як за функцією, так і за статусом окремих юридичних осіб з самостійними бюджетами;
2. первинна допомога до 80% населення планується надаватися лікарями загальної практики ( сімейними лікарями), суб’єктами підприємницької діяльності . ;
3. вторинна медична допомога надаватиметься міською лікарнею, де організовані спеціалізовані профільні служби. Послуги ВМД будуть надаватися в тому числі за рахунок співпраці з приватними лікарями;
4.в рамках експерименту буде впроваджена контрактна основа оплати праці на окремих ділянках медичних закладів міста;
5. 100% фінансування муніципальної системи охорони здоров’я проводитиметься за принципом програмно-цільового методу формування та виконання бюджету;
6. планується щорічно закупляти сучасне медичне обладнання на суму до 1 млн грн;
7. планується покращити кадровий потенціал муніципальної системи охорони здоров’я за рахунок запрошених фахівців.
Про ефективність такої програми, перш за все за розвиток системного впровадження сімейної медицини свідчать соціологічні опитування населення міста та досягнутий економічний ефект, який за даними аудиту складав би біля 1 млн.грн на рік. А саме, скорочення видатків відбувається за рахунок зменшення госпіталізації, консультації фахівців та викликів швидкої медичної допомоги.
2012 рік
Влада активно і послідовно через орган управління реалізовує міські програми, контролює якісне використання виділених коштів, якість надання медичних послуг медичним персоналом рівнів. Станом на 01.01.2012 року охоплено 66,6% населення системою надання медичної допомоги на засадах сімейної медицини. Залишилось працювати 7 приватно-практикуючих лікарів ЗПСМ , які мають ліцензію МОЗ України і уклали угоду із головним закладом поліклінікою » Медичний центр ПМСД». Утворено 2 Центри ПМСД ( село, місто). На базі 2 фельдшерських пунктів сформовано Кияшківську САСЛ. Впроваджуються інформаційні технології. Покращується матеріально — технічна база закладів. Оновлюється кадровий потенціал.
2013 рік
Загальною практикою/сімейною медициною охоплено населення 72,7%. Приватно- практикуюча модель роботи ЗПСМ призупинена через законодавчу неузгодженість ( відсутність пакету медичних послуг з калькуляцією цін, недосконалість тендерного законодавства ). Реорганізовано комунальний заклад поліклініку центр первинної медико — санітарної допомоги с. Дмитрівка у 2 амбулаторії загальної практики с. Дмитрівка та с.Кияшки та підпорядковані головному закладу ПМСД — поліклініці » Медичний центр ПМСД » м. Комсомольська. Розформовано міську СШМД з передачею функцій по екстренній допомозі до обласної установи » Центру екстреної допомоги та медицини катастроф» та невідкладної медичної допомоги до новоствореного закладу » Комсомольський центр ПМСД «.Проведена рекострукція та модернізація анестезіолого — реанімаційного відділення Комсомольської міської лікарні. В міській галузі впроваджено аспекти гендерного бюджетування, систему управління якістю — уніфіковану індикаторну карту якості проходження пацієнта по затвердженому маршруту, розширено корпоративну комп’ютерну мережу, розроблені та впроваджені системні модулі АРМ — лікарський контроль ФіС, приймальне відділення, лікаря-ординатора. Відбувся звіт головних лікарів на виконавчому комітеті, після якого з чотирьох керівників продовжить роботу у 2014 році троє. Розпорядженням міського голови затверджена кандидатура на посаду головного лікаря Комсомольської міської лікарні Шкляра Костянтина Анатолійовича, з ним з 02.01.2014 року заключено контракт.
2014 рік
Для забезпечення функціонування галузі охорони здоров’я в 2014 році із державного бюджету виділено 33 млн. грн., із міського бюджету додатково на галузь виділено 6,8 млн. грн. З коштів, виділених додатково на галузь, 1,5 млн. грн. витрачено на придбання медичного обладнання для відділення анестезіології та інтенсивної терапії міської лікарні.Галузь охорони здоров’я реалізує 18 міських програм. На їх реалізацію в 2014 році виділено понад 205 тис. грн., за 10 місяців 2014 року профінансовано 172,5 тис. грн., що складає 84,1 %.Відбувається поступове кадрове оновлення лікувально-профілактичних закладів, за поточний період прийнято на роботу 24 медичних працівники. За рахунок коштів Благодійного фонду «Полтавського гірничо-збагачувального комбінату» продовжується ремонт інфекційного відділення міської лікарні.За літній оздоровчий період 2014 року за кошти міського бюджету 33 дитини з обмеженими фізичними можливостями оздоровлено на базі реабілітаційного відділення педіатричної служби міської лікарні.У міській галузі охорони здоров’я не призупиняються роботи з автоматизації робочих місць, впровадження сучасних протоколів діагностики, лікування та реабілітації.Уже з 1 грудня 2014 року через веб-ресурс органу управління охорони здоров’я розпочне свою роботу електронна реєстратура попереднього запису на прийом та виклику лікарів на дім, що дасть можливість пацієнтам економити час, уникнути черг біля реєстратур медичних закладів.Залишаються проблемними для галузі: кадрове забезпечення та його оновлення (36% лікарів пенсійного віку), житлове питання, модернізація, покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я.
2015 рік
Для забезпечення функціонування галузі охорони здоров’я в 2015 році із державного бюджету виділено 35 703,7 млн. грн., із міського бюджету додатково на галузь виділено 15 033,7 млн. грн.
З коштів, виділених додатково на галузь, в сумі 8 172,379 млн. грн. по загальному фонду, були направлені на заробітну плату та нарахування на неї, придбання медикаментів, оплату енергоносіїв, придбання інсулінів, туберкуліну, вакцини, проведення профоглядів, бензин, придбання наркотичних засобів, харчування, зубне протезування, заміну вікон, ямковий ремонт доріг.Галузь охорони здоров’я реалізує 13 медичних міських програм. На їх реалізацію в 2015 році виділено 1019,70 тис. грн., профінансовано 1017,45 тис. грн., що складає 99,78 % від виділених коштів.
1. Захист населення від інфекційних хвороб. Міська програма «Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб на 2016- 2020 роки». Затверджена рішенням третьої сесії Комсомольської міської ради сьомого скликання від 17.12.2015 року. – 129,50 тис. грн.
2. Міська програма «Репродуктивне здоров’я» на період до 2015 р. ». Затверджена рішенням 18 сесії Комсомольської міської ради п’ятого скликання від 20.12.2007 року. – 2,20 тис. грн.
3. «Міська цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу на 2014-2019рр.» Затверджена тридцять дев’ятою сесією Комсомольської міської ради шостого скликання від 17.12.2013 р. – 5,50 тис. грн.
4. Міська цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2012 – 2016 роки в м. Комсомольську. Затверджена рішенням двадцять сьомої сесії шостого скликання Комсомольської міської ради від 18.12.2012 року. – 75,40 тис. грн.
5. Міська соціальна Програма «Підтримка незахищених верств населення на 2015 – 2020 роки». Затверджена рішенням 53 сесії Комсомольської міської ради шостого скликання від 27.01.2015 р. – 389,85 тис. грн.
6. Міська цільова соціальна «Програма профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на 2014-2016 роки». Затверджена рішенням 49 сесії Комсомольської міської ради шостого скликання від 16.09.2014 р. – 2,20 тис. грн.
7. Міська програма «Боротьба з онкологічними захворюваннями на 2010 – 2016 роки». – 8,30 тис. грн.
8. Міська Програма «Розвиток донорства крові та її компонентів у м. Комсомольську на 2014 – 2019 роки». Затверджена рішенням 39 сесії Комсомольської міської ради шостого скликання від 17.12.2013 р. – 9,90 тис. грн.
9. Міська Програма «Запобігання та лікування серцево – судинних і судинно – мозкових захворювань на 2014 – 2019 роки в місті Комсомольську». Затверджена рішенням 39 сесії Комсомольської міської ради шостого скликання від 17.12.2013 р. – 17,60 тис. грн.
10. Міська цільова Програма «Цукровий діабет» у м. Комсомольську на 2014-2019 роки. Затверджена рішенням 39 сесії Комсомольської міської ради шостого скликання від 17.12.2013 р. – 253,50 тис. грн.
11. Міська комплексна програма «Соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2013-2020 роки».
12. Міська програма «Замісна підтримуюча терапія в м.Комсомольську на 2015 – 2020 рр.» Затверджена рішенням 49 сесії Комсомольської міської ради шостого скликання від 27.01.2015 р. – 98,00 тис. грн.
13. Міська програма «Організація рятування людей на водних об»єктах міста Комсомольська на 2015 – 2019 роки». – 290,00 тис. грн. + 41,028 тис. грн (додаткові)
14. «Міська цільова соціальна Програма протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в м. Комсомольську на 2012- 2015 роки».
15. Міська Програма «Заохочувальні місцеві стимули в галузі охорони здоров’я міста Комсомольська на 2014 – 2019 роки». Затверджена рішенням 39 сесії Комсомольської міської ради шостого скликання від 17.12.2013 р.
16. Міська Програма «Розвиток первинної медико – санітарної допомоги на засадах загальної практики – сімейної медицини на 2015 -2016 роки».
17. Міська Програма «Застосування комплексної медичної інформаційної системи «Медичний кластер» галузі охорони здоров’я міста Комсомольська та її удосконалення на 2014 – 2019 роки». Затверджена рішенням 43 сесії Комсомольської міської ради шостого скликання від 18.03.2014
За 2015 рік до лікувально – профілактичних закладів надходили також кошти як по спеціальному фонду та і як благодійна допомога від Благодійного фонду ПГЗК, а саме:
За рахунок коштів Благодійного фонду ПГЗК:
Комсомольська міська лікарня: 1 680,376 тис. грн. з них: придбано медичне обладнання на суму – 463,503 тис. грн. ; не медичне обладнання на суму – 114 ,065 тис. грн.; проведено капітальні ремонти на суму – 1 068,619 тис. грн.; улаштування території на суму – 34,188 тис. грн.
За рахунок коштів спеціального фонду:
Комсомольська міська лікарня: 2 722,555 тис. грн. з них : — придбано медичне обладнання на суму – 655,100 тис. грн. ; не медичне обладнання на суму – 142,402 тис. грн.; проведено капітальні ремонти на суму – 1 890,865 тис. грн.; проведено улаштування території на суму – 34,188 тис. грн.
Поліклініка «Медичний центр ПМСД»: 988,509 тис. грн. з них : — придбано медичне обладнання на суму – 62,700 тис. грн. ; не медичне обладнання та оргтехніка на суму – 44,943 тис. грн.; розроблено та виготовлено проектно – кошторисну документацію на суму – 880,866 тис. грн.
Стоматологічна поліклініка: 324,557 тис. грн. з них : — придбано медичне обладнання на суму – 70,000 тис. грн. ; не медичне обладнання на суму – 22,965 тис. грн.; проведено капітальні ремонти на суму – 231,592 тис. грн.
Комсомольський центр ПМСД: 343,999 тис. грн. з них : проведено завершення капітального ремонту будівлі – 343,999 тис. грн.
Аварійно – рятувальна станція – 79,760 тис. грн. з них: придбано двигун на суму – 19,760 тис. грн.; придбано 3 оглядові вишки на суму – 60,000 тис. грн.