ПРОГРАМНО — ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД БЮДЖЕТУВАННЯ

З 2003 року міське управління охорони здоров’я спільно з провідними фахівцями лікувально-профілактичних закладів міста, з фахівцями «Проекту підтримки економічної і фіскальної реформи» (SEFR USAID) відпрацювало програмно — цільовий метод бюджетного фінансування первинної медико-санітарної допомоги та вторинної спеціалізованої медичної допомоги.
У відповідності з програмно — цільовою методологією принциповим моментом є те, що бюджет міста повністю складається з програм.
Головний розпорядник коштів сфери охорони здоров’я — управління охорони здоров’я.
Бюджетні програми міста в галузі охорони здоров’я віддзеркалюють інноваційні процеси реформування даної сфери.
Рівні первинної медико-санітарної допомоги й вторинної спеціалізованої медичної допомоги розділені з утворенням окремих юридичних осіб — поліклініка «Медичний центр ПМСД» та міська лікарня. Також свої окремі програми мають стоматологічна поліклініка, станція швидкої медичної допомоги, АРС, Дмитрівська САСЛ , ФАПи.
В 2011 році в міській галузі охорони здоров’я затверджено 9 Програм, а саме:
Програма 1. «Первинна медико-санітарна допомога населенню в поліклініці «Медичний центр ПМСД»
КФК 080300 поліклініка «МЦ ПМСД».
Програма 2. «Профілактика та лікування масових бронхолегеневих і алергічних захворювань серед населення м. Комсомольська»
КФК 080300 поліклініка «МЦ ПМСД».
Програма 3. «Швидка медична допомога»
КФК 080209 СШМД.
Програма 4. «Заходи рятування людей на водних об’єктах»
КФК 210110 АРС СШМД.
Програма 5. «Надання загальної та спеціалізованої медичної стоматологічної допомоги населенню всіх вікових груп»
КФК 080500 стоматполіклініка .
Програма 6. «Вторинна спеціалізована медико — санітарна допомога населенню міста Комсомольська»
КФК 080101 міська лікарня.
Програма 7. «Підтримка незахищених верств населення на 2011 – 2014 рр.»
Програма 8. «Первинна медико-санітарна допомога населенню с. Дмитрівка в амбулаторії сімейного лікаря»
Програма 9. «Первинна медико-санітарна допомога населенню с.Кияшки та с. Підлужжя на фельдшерсько – акушерських пунктах»Кожна програма містить в собі: назву, мету, відповідального виконавця, складається із завдань.
На кожне завдання виділяється обсяг асигнувань (три роки — планові і прогнозовані), показники виконання: показник затрат (вхідних ресурсів), показник продукту, показник ефективності, показник результативності (якості — достовірність бухгалтерського обліку і звітності).
Постійно ведеться аналіз звітів про виконання бюджету та завдань програм.
Ведеться щоквартальний моніторинг виконання завдань програм відділом ФЕД управління охорони здоров’я та фахівцями міського фінансового управління.
За результатами виконання завдань керівникам закладів органом управління визначаються відсотки надбавок та премій.
В результаті аналізу проводиться орієнтовне планування та перерозподіл асигнувань на наступний період, новий бюджетний рік.