CИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ISO 9001 — 2000, 9001 — 2009

Дана Методика з якості процесу (далі по тексту – МП) запроваджена в органі управління охороною здоров’я Комсомольської міської ради і визначає порядок надання послуг первинної та вторинної медичної допомоги населенню міста Комсомольська . Дана Методика є обов’язковою для міського управління охорони здоров’я . Реалізація методики дала можливість спрямувати діяльність установи із акцентом на особисту відповідальність кожного спеціаліста в організації системи управління у відповідності до існуючих вимог , а саме — Інструкції «Управління документацією».
Визначений відповідальний за процес – заступник міського голови з гуманітарних питань, виконавцем процесу є безпосередньо — управління охорони здоров’я . Відповідальність за підтримку МП у робочому стані покладається на начальника управління охорони здоров’я. Діяльність органу управління починається з опису процесу системи якості. Проводиться коментар до блок-схеми виконання процесу надання первинної та вторинної медико — санітарної допомоги.

Дія 1. Заступник начальника управління охорони здоров’я організовує вивчення потреб населення в наданні якісних медичних послуг первинного та вторинного рівнів медико-санітарної допомоги, ступінь задоволення пацієнтів отриманою медичною допомогою, шляхом проведення анкетування, соціологічного опитування, аудиту.
Дія 2. Сесія Комсомольської міської ради, розглядає структуру ЛПЗ міста, необхідність запуску відкриття нових лікувально-профілактичних закладів.
Управлінням охорони здоров’я, сумісно з лікувально-профілактичними закладами міста, комісією з питань соціального захисту та охорони здоров’я, фінансовим управлінням міськвиконкому, стратегічним комітетом проводиться обговорення річного планування, розподілу бюджету на первинний та вторинний рівні надання медичної допомоги населенню міста згідно програмно-цільового методу та з урахуванням потреб населення.
Дія 3. Управлінням охорони здоров’я визначається перелік рівнів надання медичної допомоги по лікувально-профілактичним закладам міста.

Дія 4. Медична рада УОЗ визначає цілі для лікувально-профілактичних закладів міста.
Дія 5. Визначенні цілі доводяться секретарем управління охорони здоров’я до лікувально-профілактичних закладів міста. Заступник начальника управління охорони здоров’я інформує населення про поставлені цілі перед ЛПЗ міста первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги
Дія 6. Заступник начальника управління з економічних питань сумісно з головним спеціалістом управління розробляє графік контролю за наданням якісних медичних послуг первинного та вторинного рівнів.
Дія 7. Комісією затвердженою управлінням охорони здоров’я щоквартально проводиться перевірка ЛПЗ міста щодо надання медичних послуг первинного та вторинного рівнів медико-санітарної допомоги, згідно графіку контролю.
7.1. Медична рада УОЗ Комсомольської міської ради, щоквартально, проводить розгляд аналізу контрольних перевірок, скарг, звернень, заяв щодо надання медико-санітарної допомоги первинного та вторинного рівнів, приймає відповідне рішення.
7.2. Заступник начальника управління в грудні місяці поточного року проводить аналіз звернень, скарг, заяв громадян на надання первинної та вторинної медико-санітарної допомоги, які надійшли протягом року
Дія 8. Медична рада УОЗ Комсомольської міської ради в грудні місяці поточного року на своєму засіданні розглядає аналіз звернень, заяв, скарг на надання медичних послуг первинного та вторинного рівнів медико-санітарної допомоги та приймає відповідне рішення.
Дія 9. В разі необхідності начальник управління приймає рішення про проведення коригуючих дій для покращення якості надання первинної та вторинної медико-санітарної допомоги.
9.1. Заступник начальника управління, відповідальний за регуляторну політику готує проект рішення на засідання виконавчого комітету, сесію Комсомольської міської ради по покращенню кадрового, інформаційно-методичного, матеріально-технічного забезпечення ЛПЗ міста, при необхідності, згідно коригуючим діям готовить наказ по управлінню охорони здоров’я про усунення виявлених недоліків під час контрольних перевірок, обгрунтованих звернень, скарг населення на надання первинної та вторинної медико-санітарної допомоги.
9.2. Координатор з громадкістю та ЗМІ інформує населення, про проведений аналіз звернень, заяв, скарг на надання медичних послуг первинного та вторинного рівнів медико-санітарної допомоги та про прийняті коригуючі дії. Ведеться постійний моніторинг процесу :

2011 р. — graf-za-pvrchchya-2011r
2013 р. — grafki2013
2014 р. — grafki-12-ms-2014
2015 р. — grafki-12-ms-2015

Управління охорони здоров’я Комсомольської міської ради вже тричі перевірялось внутрішніми та зовнішніми аудиторами. Підтверджено — орган управління відповідає вимогам системи управління якості ISO 9001 — 2000, 9001 — 2009. Сертифікат дійсний до 2018 року.