Призов на строкову військову службу:

Військове навчання
Популяризація військової служби (відеоролики) Детальніше…
Пільги для призваних на строкову військову службу Детальніше…
Військові комісаріати Полтавської області проводять відбір на військову службу за контрактом до 1 окремої танкової сіверської бригади оперативного командування «Північ»Детальніше…
Військові комісаріати Полтавської області проводять відбір на військову службу за контрактом до 95 окремої десантно-штурмової бригади оперативного командування «Північ» Детальніше…
Інструкторсько – методичні заняття з особами,відповідальними за ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних Детальніше…
Герої серед нас

Безоплатна соціальна та професійна адаптація
учасників антитерористичної операції

На даний час в Полтавській області запроваджено декілька реальних програм, які забезпечені фінансуванням з державного бюджету для учасників антитерористичної операції.
В поточному році продовжено дію бюджетної програми 2505150 «Заходи з психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням».
Постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 р. № 179 регламентовано Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптпції учасників антитерористичної операції.
Учасник АТО з моменту набуття статусу учасника бойових дій набуває право на отримання послуг з безоплатної соціальної та професійної адаптації:
— курси цільового призначення – підвищення кваліфікації з метою вивчення нового обладнання, виробів, товарів, матеріалів, послуг, сучасних технологічних процесів, засобів механізації й автоматизації, що використовуються на виробництві, правил і вимог їх безпечної експлуатації, технічної документації, ефективних методів організації праці, питань економіки та фінансів, законодавчих та інших нормативно-правових актів тощо;
— професійне навчання – первинна професійна підготовка, перепідготовка, отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітнього рівня, підвищення кваліфікації та спеціалізації, спрямовані на здобуття або удосконалення професійних знань, умінь та навичок.
Орієнтовний перелік робітничих професій за якими здійснюється профадаптація учасників антитерористичної операції:
— водій автотранспортних засобів;
— кухар;
— муляр;
— масажист;
— оператор комп’ютерного набору;
— оператор котельні;
— слюсар-ремонтник;
— столяр;
— тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва;
— токар;
— електрогазозварник;
— штукатур;
та інші передбачені, у Державному переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11.09.2007 р. № 1117, та в Національному класифікаторі України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 р. № 327.
Для отримання такої послуги необхідно звернутися до Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (м. Горішні Плавні, вул. Миру, буд. 25) та заповнити заяву.
До заяви необхідно додати наступні документи:
— копія паспорта та довідки про присвоєення ідентифікаційного номера;
— копію посвідчення учасника бойових дій, інваліда або учасника війни;
— копію документа, що підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.
Професійне навчання здійснюється за денною, вечірньою та очно-заочною, дистанційною, екстернатною формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.
Після успішного завершення повного курсу навчання учасники АТО отримують документи державного зразка, а після підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення учасники АТО оримують посвідчення встановленого зразка.
Воїн АТО!
Пам’ятай – Ти виконав свій обов’язок перед державою, став на її збройний захист!
Зараз держава виконує свої зобов’язання перед її захисником.
Військовий комісаріат завжди стоїть на захисті учасників АТО.
Військовий комісар Горішньоплавнівського
об’єднаного міського військового комісаріату
підполковник Е.М. МАРЧЕНКО

З  В  Е  Р  Н  Е  Н  Н  Я

військового комісара Полтавського обласного військового комісаріату

до офіцерів запасу, які закінчили військові кафедри і перебувають

на обліку військових комісаріатах Полтавської області

1–ше звернення:

«Звертаюся до офіцерів запасу, які не проходили військової служби, що настав час виконати дану Вами військову присягу на вірність Українському народові і стати на захист територіальної цілісності та недоторканості держави!

Прошу прибути до військових комісаріатів за місцем перебування на військовому обліку та надати уточнені облікові дані та відповідні підтверджуючі документи».

 

Військовий комісар Полтавського

обласного військового комісаріату

полковник                                                                                      Д.А. ГУБСЬКИЙ

 2–ге звернення:

 Не зменшуючи внеску інших силових структур, ніхто сьогодні не заперечуватиме, що військовослужбовці Збройних Сили України несуть основний тягар по захисту наших східних кордонів та стримуванню російських диверсійно-розвідувальних та терористичних груп.

Щодня, знаходячись у надважких умовах, під постійними обстрілами, наші військові міцно стоять на своїх позиціях не пропускаючи  тероризм на мирні землі.

Зважуючи на всебічну підтримку держави у питаннях забезпечення Збройних Сил України поступово, але впевнено, триває оновлення та модернізація озброєння і техніки, змінюються принципи забезпечення військовослужбовців, створюються нові підрозділи.

Армія щодня підвищує свою боєздатність і, як наслідок, на сьогодні військові частини бойового складу потребують кваліфікованого, свідомого та патріотично налаштованого особового складу, особливо це стосується командирів – офіцерів.

Тому керівництвом Міністерства оборони України було прийнято рішення запровадити у 2017 році такий вид служби, як військова служба за призовом осіб офіцерського складу.

Це – окремий вид військової служби, що регулюється Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 р., Указом Президента України від 10.12.2008 р. «Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України». Найбільш детально це питання врегульовано в наказі Міністерства оборони України від 10.04.2009 р. № 170 «Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України».

Військову службу за призовом осіб офіцерського складу впроваджено з метою допідготовки і перепідготовки офіцерів запасу за визначеними військовими спеціальностями та набуття ними практичного досвіду служби на первинних офіцерських посадах.

Офіцери за призовом в обов’язковому порядку пройдуть тримісячну підготовку в навчальних центрах Збройних Сил України та після цього призначатимуться на первинні офіцерські посади до військових частин, які не беруть участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей. Ці офіцери не залучатимуться до сил АТО без їхньої особистої згоди та укладання відповідного контракту.

Військова служба за призовом офіцерів запасу є обов’язковою.

Законодавець передбачив урахування декількох цензів: вікового, медичного, освітнього та професійного.

Зокрема, на військову службу за призовом осіб офіцерського складу можуть бути призвані особи віком до 43 років, які пройшли повний курс за програмою підготовки офіцерів запасу (закінчили військові кафедри), мають вищу освіту (не нижче бакалавра), яким присвоєне первинне офіцерське звання і які за результатами медичного огляду придатні до військової служби за станом здоров’я.

Тим офіцерам запасу, які у будь-який спосіб намагатимуться уникнути призову, не маючи на те законних підстав, загрожує притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності в порядку, встановленому законом.

Хочу зауважити, що призов здійснюватиметься на рівних засадах як для чоловіків, так і для жінок.

Відповідно до чинного законодавства строк військової служби за призовом для офіцерів становить 18 місяців. При цьому слід розуміти, що початком військової служби за призовом вважається день направлення військовослужбовця до військової частини із районного (міського) військового комісаріату, а закінченням – день виключення його із списків особового складу військової частини.

Тим офіцерам запасу, які з причин, передбачених статтею 17 закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», не можуть проходити військову службу, рішенням атестаційної комісії обласного військового комісаріату буде надаватися відстрочка у зв’язку із сімейними обставинами, за станом здоров’я, для здобуття освіти, а також для продовження професійної діяльності.

Відповідно до статті 119 Кодексу Законів про працю України за працівниками, призваними на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності й у фізичних осіб – підприємців, у яких вони працювали на час призову.

Не останнє місце у строковій службі офіцера за призовом займатиме той факт, що відповідно до чинного законодавства офіцери-призовники виконують обов’язки і користуються правами, пільгами та видами забезпечення, передбаченими для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом.

Зокрема, відсутня відмінність у грошовому забезпеченні між офіцерами – контрактниками і офіцерами за призовом.

Наприклад, командир взводу зараз отримує 10 тис. грн. на місяць, відповідно, за 18 місяців отримає 180 тис. грн. Як кажуть, проста арифметика і це при тому, що держава забезпечує офіцера харчуванням, проживанням та відповідним військовим обмундируванням і спорядженням.

Шановні товариші офіцери!

Закликаю бути вірним Військовій присязі і виконати свій обов’язок перед Батьківщиною шляхом проходження військової служби та здійснення свого вагомого внеску в обороноздатність держави!