МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Н А К А З

військового комісара Горішньоплавнівського об’єднаного

міського військового комісаріату

(з основної діяльності)

13.09.2019 м. Горішні Плавні № 86

Про черговий призов на строкову військову
службу громадян України чоловічої статі, яким до
дня відправлення у військові частини виповнилося
20 років, і старших осіб, які не досягли 27–річного
віку та не мають права на звільнення або відстрочку
від призову на строкову військову службу

На виконання Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Указу Президента України від 30.01.2019 р. № 22/2019 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2019 році», з метою виконання планового завдання щодо призову громадян чоловічої статі, що проживають на території м. Горішні Плавні та Дмитрівської сільської ради, на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань

НАКАЗУЮ:

1. У період з 01 жовтня 2019 року по 30 грудня 2019 року на території м. Горішні Плавні та Дмитрівської сільської ради провести призов на строкову військову службу громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, і старших осіб, які не досягли 27–річного віку та не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

2. Керівникам підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, розташованих на території м. Горішні Плавні та Дмитрівської сільської ради, забезпечити явку на призовну дільницю м. Горішні Плавні громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старші особи, які не досягли 27–річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу, для проходження медичного огляду військово–лікарською комісією, призовної комісії та вирішення питання щодо призову на строкову військову службу або надання відстрочки від призову згідно чинного законодавства.

3. Керівникам підприємств, установ, організацій, розташованих на території м. Горішні Плавні та Дмитрівської сільської ради, забезпечити явку на призовну дільницю м. Горішні Плавні громадян України чоловічої статі, яким виповнилося 18 років, для проходження медичного огляду військово–лікарською комісією, призовної комісії та вирішення питання щодо надання відстрочки від призову на строкову військову службу до досягнення 20–річного віку.

4. Зобов’язати явкою всіх громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу (призовників, зареєстрованих у м. Горішні Плавні та на території Дмитрівської сільської ради) на призовну дільницю за адресою: м. Горішні Плавні, вул. Строни, 9, у визначений час із документами, що вказані в особистих повістках (паспортом громадянина України, довідкою про наявність ідентифікаційного номеру або карткою платника податків, посвідченням про приписку до призовної дільниці) та медичною карткою.

5. Зобов’язати явкою всіх громадян України (призовників, зареєстрованих у м. Горішні Плавні та на території Дмитрівської сільської ради), які з будь–яких причин не отримали повісток, прибути на призовну дільницю до 10 жовтня 2019 року, маючи при собі документи, які засвідчують особу (паспорт громадянина України, довідку про наявність ідентифікаційного номеру або картку платника податків, посвідчення про приписку до призовної дільниці) та медичну картку.

6. Зобов’язати всіх громадян України призовного віку, які підлягають призову на строкову військову службу та тимчасово перебувають за межами м. Горішні Плавні та Дмитрівської сільської ради негайно повернутися до місця постійного проживання та з’явитися у військовий комісаріат для проходження призовної комісії.

7. Зобов’язати керівників підприємств, установ, організацій, незалежно від підпорядкування і форм власності, відкликати осіб призовного віку з відряджень та забезпечити їх своєчасне прибуття до призовної дільниці м. Горішні Плавні.

8. Стосовно громадян України призовного віку та посадових осіб, які порушують вимоги законодавства у сфері оборони, виконання правил військового обліку, військового обов’язку та призову на строкову військову службу, вирішити питання про притягнення їх до відповідальності згідно чинного законодавства (за ст. ст. 210 – 211–6 Кодексу України про адміністративні правопорушення та за ст. ст. 114–1, 335 Кримінального кодексу України).

 

Військовий комісар Горішньоплавнівського

об’єднаного міського військового комісаріату підполковник                                                                         Е.МАРЧЕНКО