Інформація про комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Горішні ПлавніГорішньоплавнівської міської ради Полтавської області» та результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2018 рік

 

Комунальне некомерційне  підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги м Горішні Плавні Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області»(далі Центр ПМСД м.Горішні Плавні) здійснює свою діяльність відповідно до Статуту,затвердженого рішенням 35 сесії Горішньоплавнівської міської ради  Полтавської області сьомого скликання від 03 липня 2018 року «Про затвердження розміру статутного капіталу та статуту комунального некомерційного підприємства      «Центр перинної медико-санітарної допомоги м.Горішні Плавні Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області».

КНП Центр ПМСД м.Горішні Плавні є правонаступником поліклініки «Медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» та Центру первинної медико-санітарної допомоги м. Горішні Плавні.

Поліклініка «Медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» створена на підставі рішення 24 сесії Комсомольської міської ради четвертого скликання від 30.03.2004 «Про реформування організації надання медичної допомоги населенню м. Комсомольська»і набула статусу юридичної особи.  Поліклініка «Медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» є правонаступником активів та пасивів, прав та зобов’язань Горішньоплавнівського центру первинної медико-санітарної допомоги та перейменована на Центр первинної медико-санітарної допомоги
м. Горішні Плавні (далі – заклад).

Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Горішні Плавні рішенням 34 сесії Горішньоплавнівської міської ради  Полтавської області сьомого скликання від 15 травня 2018 року реорганізовано шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги м Горішні Плавні Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області» .

Проектна потужність підприємства 407 відвідувань за зміну.

До складу підприємства входять:

-АЗПСМ №1;

— АЗПСМ с.Дмитрівка;

-АЗПСМ с.Кияшки.

 

Цілі діяльності підприємства (мета):

Головною метою діяльності підприємства є забезпечення населення комплексними  та інтегрованими послугами зі всебічної, безперервної і орієнтованої . на пацієнта ПМД, спрямованої на задоволення потреб населенняу відновленні та збереженні здоров’я, попередження розвиткузахворювань, зменшення потреби у госпіталізації та покращення якості життя.

 

  1. Аналіз динаміки медичних показників діяльності
№ з/п Назва показника  

2017 р.

 

2018 р.

1. План відвідувань за зміну, відвідувань 407 407
2. Факт відвідувань за зміну, відвідувань 722 788
3. Фактична середня вартість одного відвідування, грн 68,66 82,66
4. Кількість ліжок в денному стаціонарі, один. 50 50
5. Фактична кількість ліжко-днів денного стаціонару 11 201 11202
6. Всього проліковано хворих в денному стаціонарі, осіб 1079 1092
7. Середня вартість ліжко-дня денного стаціонару, грн 99,46 137,00
8. Виконання плану профілактичних оглядів, % 99,9 99,9
9. Виконання плану онкологічних оглядів, % 95,0 95
10. Якість диспансерного спостереження за хворими, бали 60 60
11. Дитяча смертність на 1000 дитячого населення 0,0 0,0
12. Смертність дорослого населення в працездатному віці на 1000 населення працездатного віку, осіб 2,3 2,5
13. Первинний вихід на інвалідність серед дитячого населення на 10 000 дитячого населення, осіб 24,9 11,0
14. Первинний вихід на інвалідність серед дорослого населення на 10 000 дорослого населення, осіб 36,0 28,4
15. Смертність від гострого інфаркту міокарда вдома, осіб 0 0
16. Смертність від інсульту вдома, осіб 3 1
17. Кількість обґрунтованих скарг, один.

Аналіз виконання медичних показників діяльності підприємства за 2018 ріку порівнянні з  2017 роком характеризує наступне:

— факт відвідувань за зміну за  2018рікв порівнянні з 2017 рокомзбільшився на 9,1%;

— середня вартість одного відвідування збільшилася на 20,4% за рахунок  збільшення витрат (зростання з/плати працівників та комунальних витрат, придбання медикаментів та інших господарських матеріалів);

— середня вартість л/дня денного стаціонару збільшилася на 37,7% за рахунок збільшення витрат на 1 л/день.

 

         

 

  1. Стан фінансування та виконання програм

Загальне фінансування підприємства за  2018 рік збільшилося у порівнянні з 2017 роком:

  • по загальному фонду на 4 684 837,07 грн(на 18,3%);
  • по спеціальному фонду фінансування зменшилося на 2 205 926,38 грн.

тис. грн.

Програми: Затверд-жено на 2017 рік Викона-но за 2017 рік % вико-нання Затверджено на 2018 рік Викона-но за 2018 рік % вико-нання
1. «Протидія захворюванню на туберкульоз  в м.Горішні Плавні» 183,997 183,997 100 228,4 228,4 100
2. «Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб» 8,5 8,5 100 9,8 9,8 100
3. «Програма Горішньоплав-нівської міської ради «Оренда житла» 100 100
4.«Про стимулювання кращих за професією медичних працівників 1-11 рівнів надання медичної допомоги  в м.Горішні Плавні на 2017-2021 роки» 21,0 21,0 100 21,0 21,0 100

 

 

 

 

 

Всього: 376,597 277,397 73,7 344,2 316,93 92,1

 

У підприємстві діє чотири програм:

1.«Протидія захворюванню на туберкульоз» в
м. Горішні Плавні. Фінансування даної програми (для придбання вакцини туберкулін) забезпечено на 100%.

2.«Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб»забезпечено на 100%.

3.«Програма Горішньоплавнівської міської ради «Оренда житла». Фінансування програми забезпечено на 100%, ця програма діє за кошти благодійного фонду «Полтавського гірничо-збагачувального комбінату» та дає можливість оплачувати оренду житла для молодих спеціалістів (лікарів) закладу.

  1. «Про стимулювання кращих за професією медичних працівників 1-11 рівнів надання медичної допомоги в м.Горішні Плавні на 2017-2021 роки».Фінансування даної програми виконано на 100%.

 

 

  1. Аналіз заробітної плати

Фактичне використання коштів загального фонду на заробітну плату за
2018 рік склало 20 601,598 тис. грн, що більше на5 213,659 тис. грн (на 19,7%) у порівнянні з 2017 роком.

Середня заробітна плата по закладу

№ з/п Назва показника 2015 рік 2016 рік 2017

рік

2018

рік

Зростання  2018 року до 2017року, %
1. Середня заробітна плата лікарів 4344,99 5 537,82 9 282,57 11 676,06 25,8
2. Середня заробітна плата середнього медичного персоналу 3003,23 4 324,93 6 889,48 8 271,29 20,1
3. Середня заробітна плата молодшого медичного персоналу 2063,80 2 462,76 3 814,91 5216,31 36,7

 

Відбулось зростання розміру середньої заробітної плати по закладу за   2018 рік у порівнянні з  2017 роком внаслідок підвищення заробітної плати та зростання індексу споживчих цін.

Умови оплати праці працівників підприємства(включаючи керівника та його заступників) визначаються з врахуванням  ст.97 КЗпПУ, ст.15 Закону України «Про оплату праці», постановами КМУ та галузевими наказами, зокрема Наказом Мінпраці та МОЗ України від 05.10.2005р. № 308/519»про впорядкування Умов оплати працівників закладів охорони здоровя та установ соціального захисту населення», що визначено в колективному договорі підприємства(в умовах і розмірах оплати праці працівників підприємства використовувати гарантії з оплати праці встановлені постановами КМУ та галузевими наказами)

Проведені заходи щодо формування оптимальної штатної чисельності відповідно до чинного законодавства та обсягів фінансових ресурсів. Штатна чисельність закладу сформована відповідно до чинного законодавства та обсягів фінансових ресурсів.

Середній вік медичного персоналу – 50 років.

Вік медичного персоналу підприємства: передпенсійний вік – 20,3%, пенсійний вік – 36,5%, середній вік – 36,7%, молоді кадри – 6,5%.

  1. Аналіз використання паливно — енергетичних ресурсів

Видатки на оплату комунальнихпослуг за 2018рікзбільшилися у порівнянні з 2017 роком на 55,7% за рахунокзбільшенняїхвартості.

Перевищень лімітів по витратах на холодну воду, тепло, електроенергію в натуральному вимірі не відбулося.

 

Назва Од.

виміру

2017 рік 2018 рік
Ліміт Факт Ліміт Факт
Електроенергія в т. ч. 182,804 182,804 169,582 169,582
Активна електроенергія тис.кВт 154,084 154,084 136,207 136,207
Реактивна електроенергія тис.квар. 28,720 28,720 33,375 33,375
Бензин тис. л 10,628 10,628 11,621 11,621
Холодна вода тис. м3 2,587 2,587 2,542 2,542
Теплова енергія Гкал 558,24 558,24 505,65 505,65
Газ тис. м3 6,51 6,51 5,465 5,465

Щодо економії використання паливно-енергетичних ресурсів за 2018 рік проведені наступні заходи, а саме: підготовлено теплове господарство до роботи в опалювальний період з підписанням актів готовності представниками КВП «Теплоенерго» м.Горішні Плавні».

Проведено:

— ізоляцію теплових мереж – 15 м;

— ревізію насосних агрегатів – 6 один.;

— держповірку теплових лічильників – 2один.;

— ревізію запірної арматури – 25 один.;

— роботи з підготовки теплових пунктів відповідно до діючих правил – 5 один.;

— профілактичні випробування електрообладнання закладу;

 

5.Кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість по підприємству за 2018 рік відсутня.

 

  1. 6. Придбання основних засобів та проведення капітального ремонту

За 2018 рік підприємством було придбано наступні основні засоби та проведено

ремонти:

придбання основного капіталу за рахунок міського бюджету на суму —

437,9тис.грн.,

у тому числі:

системний блок — 15од. на суму 96,75тис.грн.;

багатофункціональний пристрій – 15 од. на суму 180,0тис.грн.;

периметр настільний -1 од. на 14,0тис.грн.;

набір пробних очкових лінз та призм – 1 од. на суму 12,5тис.грн.;

столик приборний з електроприводом -1 од. на суму 12,65тис.грн.;

лампа щілинна – 1 од. на суму 35,0 тис.грн.;

мережевий 8-ми канальний відеореєстратор – 1 од. на суму 9,0тис.грн.;

телевізор 2од. на суму 43,0 тис.грн.

електрокардіограф – 1 од. на суму 35,0тис.грн.

придбано основного капіталу за рахунок спонсорської допомоги

на суму – 95,727тис.грн.,

 у тому числі:

кондиціонер – 1 од. на суму 9,398тис.грн.

підлогомийна машина – 1 од. на суму 86,329тис.грн.

 

проведено реконструкцію 1 поверху будівлі Центру ПМСД м.Горішні Плавні

за рахунок спонсорської допомоги (кошти благодійного фонду ПГЗк)

на суму 1 183,819тис.грн., у т.ч.

заміна стояків опалення;

заміна радіаторів;

улаштування підвісної стелі «Амсторн»;

улаштування підлоги плитки;

заміна світильників;

електромонтажні роботи;

опоряджувальні роботи(в холі та кабінетах) ;

реконструкція вхідної групи.

 

  1. Власні надходження

За 2018 рік підприємство отримало власних надходжень у сумі 88,948 тис.грн.,

яка менша суми за 2017 рік на 18,745тис.грн., а саме зменшились надходження

від оренди приміщень за рахунок зменшення кількості орендарів.

 

№з/п найменування 2017рік 2018 рік Темп приросту

/зниження,%

 

1

 

Оренда приміщень

 

107,693

 

88,948

 

17,4

 

9.Відомості про договори, учасником  яких є КНП Центр ПМСД м.Горішні Плавні