Надзвичайна протиепідемічна комісія

Склад комісії:

Угнічева Н.Д. – заступник міського голови, голова комісії
Куліш М.М. – головний державний санітарний лікар міста, заступник голови комісії (за згодою)
Ковпак Ю.В. – начальник управління охорони здоров’я, заступник голови комісії
Волик А.В. – завідуюча епідвідділом міськСЕС, відповідальний секретар (за згодою)
Члени комісії:
Василюк П.Б. – начальник УЖКГ
Говорун А.І. – заступник начальника міського фінансового управління
Дубина М.І. – головний лікар міської лікарні
Івженко О.М. – заступник директора Кременчуцької філії Державного підприємства
„Полтавський регіональний науково-технічний центр
стандартизації, метрології та сертифікації” (за згодою)
Замш А.О. – завідуюча інфекційним відділенням міської лікарні (за згодою)
Ларіков А.І. – завідувач сектору МР та ЦЗ
Д’яченко В.О. – заступник начальника Комсомольського МВ УМВС України в Полтавській області — начальник міліції громадської безпеки (за згодою)
Остапенко О.М. – начальник управління ветеринарної медицини м. Комсомольська (за згодою)
Романенко Л.А. – заступник головного лікаря з медичної частини поліклініки
„Медичний центр ПМСД” (за згодою)
Хряпа С.О. – голова правління ГО „ГФ з ОГП „Міська міліція” (за згодою)
Корнієнко В.В. – начальник Комсомольського МВ ГУ МНС в Полтавській області
(за згодою)
Коломієць М.П. – міський педіатр поліклініки „Медичний центр ПМСД” (за згодою)

ПОЛОЖЕННЯ
про надзвичайну протиепідемічну комісію

1. Надзвичайна протиепідемічна комісія при виконкомі Комсомольської міської ради (далі НПК) утворюється з метою здійснення оперативного контролю і координації діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і громадян, пов’язаної із запобіганням і ліквідацією епідемій, спалахів особливо небезпечних, небезпечних інфекційних хвороб, масових не інфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень людей.
2. Міська НПК у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.
3. Основним завданням міської НПК є здійснення через відділи міськвиконкому, керівників підприємств, установ і організацій контролю за:
— виконанням санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів щодо запобігання розповсюдженню особливо небезпечних, небезпечних інфекційних хвороб, масових інфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень людей, а також ліквідації епідемій, спалахів особливо небезпечних, небезпечних інфекційних хвороб , масових не інфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень людей і їх наслідків;
— додержанням юридичними та фізичними особами санітарних норм, спрямованих на захист здоров’я, життя людей та довкілля.
4. Міська НПК відповідно до покладених на неї завдань:
4.1. Вживає оперативні заходи для локалізації і ліквідації епідемій, спалахів особливо небезпечних, небезпечних інфекційних хвороб, масових інфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень людей;
4.2. Координує діяльність відділів міськвиконкому, підприємств, установ, організацій з питань проведення санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів;
4.3. Залучає вчених та провідних фахівців для оперативного проведення санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів у разі виявлення недостатньо вивчених інфекційних захворювань;
4.4. Інформує державну надзвичайну протиепідемічну комісію при обласній державній адміністрації про епідемії, спалахи, особливо небезпечних, небезпечних інфекційних хвороб, масових не інфекційних захворювань (отруєнь), та радіаційних уражень людей і їх наслідків, а також про вжиті заходи щодо їх ліквідації;
4.5. Запроваджує проведення санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів на території виникнення і розповсюдження особливо небезпечних інфекцій;
4.6. Заслуховує звіти посадових осіб про хід виконання санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів і прийняті ними рішення;
4.7. Оперативно залучає фахівців закладів та установ охорони здоров’я; керівників і спеціалістів підприємств, установ і організацій для виконання санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів,
4.8. Розглядає матеріали про причини виникнення і наслідки ліквідації спалахів особливо небезпечних, небезпечних інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людей та встановлює осіб, з вини яких вони виникли.
5. Міська НПК має право:
– одержувати від виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, посадових осіб, та окремих громадян інформацію і документи, необхідні для з’ясування санітарно-епідемічної ситуації та вжиття невідкладних заходів для запобігання розповсюдженню і ліквідації епідемії, спалахів особливо небезпечних, небезпечних інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людей;
– подавати пропозиції до Комсомольської міської ради щодо запровадження санітарних та протиепідемічних профілактичних заходів з метою запобігання розповсюдженню особливо небезпечних, небезпечних інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людей;
– заслуховувати звіти керівників відділів міськвиконкому, підприємств, установ і організацій про вжиті санітарні та протиепідемічні (профілактичні) заходи щодо ліквідації особливо небезпечних, небезпечних інфекційних хвороб, масових не інфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень людей;
– порушувати перед відповідними органами питання про звільнення з роботи, притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб, з вини яких виникли епідемічні спалахи особливо небезпечних, небезпечних інфекційних хвороб, масові інфекційні захворювання (отруєння) та радіаційні ураження людей.
6. Міська НПК утворюється виконавчим комітетом Комсомольської міської ради у складі голови, заступників голови, робочого секретаріату і членів комісії, та працює на громадських засадах.
7. Очолює міську НПК заступник міського голови.
8. Рішення комісії є обов’язковими для виконання виконавчими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, посадовими особами та громадянами.
9. Голова комісії з урахуванням епідемічної ситуації забезпечує скликання і проведення чергових і позачергових засідань комісії та здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень.
10. До складу міської НПК входять представники: органу управління охорони здоров’я, державної ветеринарної медицини, транспорту та зв’язку, міської санітарно-епідемічної станції, органів внутрішніх справ, підприємств, установ і організацій міста, заступник начальника міського фінансового управління, начальник управління ЖКГ міськвиконкому.
11. Головний державний санітарний лікар міста та його заступники входять до складу міської НПК за посадою відповідно як заступник голови та член комісії.
12. Побутове та транспортне забезпечення НПК під час роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на виконком Комсомольської міської ради.
13. За членами НПК на час виконання завдань зберігається середньомісячна заробітна плата за основним місцем роботи.
14. На засідання НПК можуть запрошуватися представники органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, громадяни.
15. Рішення НПК приймаються більшістю голосів, присутніх на засіданні НПК, та оформлюються протоколом, зміст якого у вигляді витягів доводиться до відома зацікавлених органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та посадових осіб, а у разі потреби – до засобів масової інформації.
Протокол підписується головою та відповідальним секретарем комісії.