Координаційна рада з питань протидії туберкульозу, наркоманії та ВІЛ-інфекції/СНІДу
Склад ради:
Угнічева Н.Д. – заступник міського голови, голова ради
Ковпак Ю.В. – начальник УОЗ, заступник голови ради з питань протидії туберкульозу
Волик А.В. – завідуюча епідеміологічним відділом міської СЕС, заступник голови ради з питань протидії ВІЛ – інфекції /СНІДу (за згодою)
Дудник В.О. – заступник начальника УОЗ міської ради з питань протидії наркоманії
Черняк М.І. —  лікар — нарколог міської лікарні, міський позаштатний лікар -нарколог УОЗ міської ради – секретар ради з питань протидії наркоманії
Малиця М.Ю. – методист ММК міськво – секретар ради з питань протидії туберкульозу (за згодою)
Замш А.О. – міський позаштатний лікар-інфекціоніст УОЗ міської ради – секретар ради з питань протидії ВІЛ – інфекції /СНІДу
Члени ради:Куліш М.М. – головний санітарний лікар міста (за згодою)
Заїка О.І. – дитячий лікар-фтизіатр міської лікарні
Романенко Л.А. – заступник головного лікаря з медичної частини поліклініки
„Медичний центр ПМСД”
Шошина І.В. – начальник міського відділу освіти
Оробченко Т.В. – начальник відділу у справах сім’ї та молоді
Подрезан В.В. – начальник відділу з фізичної культури і спорту
Дубина М.І. – головний лікар міської лікарні
Фрідман Б.Л. – головний лікар МСЧ ВАТ „ПГЗК” (за згодою)
Запсельська О.О. – директор ЦСССДМ
Зеленська І.І. – начальник відділу культури і туризму
Чернявська С.П. – начальник УСЗН
Чередниченко М.А. – лікар дерматовенеролог міської лікарні
Говорун А.І. – заступник начальника міського фінуправління
Василенко Л.П. – начальник служби у справах дітей
Смірнова Н.В. – лікар — інфекціоніст КІЗ кабінету, кабінету «Довіра»
Лоза О.О. – лікар — фтизіатр міської лікарні
Лєтунов П.В. – завідуючий відділенням замісної підтримуючої терапії
Хряпа С.О. – голова правління ГО „ГФ з ОГП „Міська міліція” (за згодою)
Стельвага В.І. – начальник сектору БНОН у м. Горішні Плавні (за згодою).
Устименко О.А. – лікар-фтизіатр міської лікарні

ПОЛОЖЕННЯ
про координаційну раду з питань протидії туберкульозу, наркоманії та ВІЛ-інфекції/СНІДу

1. Координаційна рада з питань протидії туберкульозу, наркоманії та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі — Координаційна рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, утвореним при виконавчому комітеті Комсомольської міської ради
2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
3. Основними завданнями Координаційної ради є:
 підготовка пропозицій щодо визначення пріоритетів та забезпечення реалізації державної політики з питань протидії наркоманії, туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, консолідованого використання коштів, передбачених у державному та міському бюджеті, кошти-міжнародних та громадських організацій, призначених для фінансування програм і заходів з протидії туберкульозу, наркоманії та ВІЛ-інфекції/СНІДу, з метою їх раціонального та ефективного витрачання;
 сприяння узгодженій діяльності виконавчого комітету, міжнародних та громадських організацій, у тому числі тих, що об’єднують людей, які живуть з туберкульозом, наркоманією та ВІЛ-інфекцією/СНІДом, представників бізнесових кіл, об’єднань профспілок і роботодавців та релігійних організацій з метою реалізації на державному рівні проектів з протидії туберкульозу, наркоманії та ВІЛ-інфекції/СНІДу;
 проведення моніторингу і оцінки виконання програм і заходів з протидії туберкульозу, наркоманії та ВІЛ-інфекції/СНІДу;
 участь у розроблені проектів нормативно-правових актів, програм та заходів з протидії туберкульозу, наркоманії та ВІЛ-інфекції/СНІДу;
 інформування виконавчого комітету, сесії міської ради та громадськості про результати здійснення заходів з протидії туберкульозу, наркоманії та ВІЛ-інфекції/СНІДу;
 висвітлювання в засобах масової інформації питання реалізації програм попередження туберкульозу, наркоманії та ВІЛ-інфекції/СНІДу в місті;
 інформування Координаційної ради з питань протидії туберкульозу, наркоманії та ВІЛ-інфекції/СНІДу при обласній державній адміністрації про свою діяльність згідно з встановленими термінами.
4. Координаційна рада має право:
 утворювати в разі потреби консультаційні, експертні та робочі групи із залученням провідних учених, фахівців науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів, інших установ та організацій (за згодою їх керівників);
 отримувати в установленому законодавством порядку від відділів, управлінь виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ незалежно від форм власності, відповідних міжнародних, громадських і релігійних організацій, необхідну інформацію для виконання покладених на неї завдань;
 вносити в установленому порядку пропозиції щодо використання коштів, передбачених у державному та міському бюджеті для протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
5. Координаційну раду очолює заступник міського голови відповідно до функціональних повноважень.
Голова Координаційної ради має трьох заступників та трьох секретарів.
Один із заступників та секретарів відповідають за питання протидії туберкульозу, другий секретар і заступник наркоманії третій секретар і заступник ВІЛ –інфекції /СНІДу.
6. Склад Координаційної ради затверджується рішенням виконкому.
7. Організаційною формою роботи Координаційної ради є засідання, що проводяться відповідно до плану роботи, який затверджує голова ради, але не рідше ніж один раз на три місяці.
8. Засідання Координаційної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.
9. Рішення Координаційної ради приймається двома третинами голосів її членів, присутніх на засіданні. Рішення Координаційної ради оформлюється протоколом, який підписують головуючий на засіданні та секретар.
10. Координаційна рада здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень та розглядає на своїх засіданнях стан їх виконання.
11. Координаційна рада широко інформує громадськість про свою діяльність, прийняті на засіданнях рішення та стан їх виконання.
12. Діяльність Координаційної ради проводиться на громадських засадах.