Затверджено новий порядок відшкодування чорнобильцям витрат на лікування та придбання ліків

Міністерство соціальної політики України наказом від 26 липня 2017 р. № 1211 затвердило новий Порядок відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на лікування у закладах охорони здоров’я на території України, придбання ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою (далі — Порядок).Документ набув чинності 12 вересня 2017 р.Порядком визначено механізм використання коштів, передбачених Міністерству соціальної політики України (далі — Мінсоцполітики) за бюджетною програмою «Фінансова підтримка громадських об’єднань інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні».Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики. Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є Фонд соціального захисту інвалідів (далі — Фонд), одержувачами бюджетних коштів — всеукраїнські громадські об’єднання осіб з інвалідністю, статутна діяльність яких спрямовується на соціальний захист постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі — громадські об’єднання).Постраждалий громадянин особисто або через законного представника чи уповноважену особу, батьки (законний представник чи уповноважена ними особа) дитини, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі — потерпіла дитина), подають громадським об’єднанням або їхнім місцевим (обласним) осередкам заяву для відшкодування витрат на лікування, до якої додаються:

  • копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
  • копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта;
  • копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • консультаційний висновок спеціаліста;
  • документи, що підтверджують оплату витрат, пов’язаних з лікуванням у закладах охорони здоров’я на території України, придбанням ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою;
  • рецепти лікарів (або їхні копії) на придбання ліків;
  • виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого;
  • оригінали розрахункових документів, що підтверджують відповідні витрати за рахунок хворого.

Постраждалі громадяни мають право звертатись із заявами для отримання відшкодування витрат на лікування протягом року після закінчення стаціонарного лікування.

Громадські об’єднання у десятиденний строк подають до Фонду отриману заяву постраждалого громадянина (законного представника чи уповноваженої особи) або батьків (законного представника чи уповноваженої ними особи) потерпілої дитини разом із зазначеним пакетом документів для розгляду та прийняття відповідного рішення робочою групою.

Подані документи розглядаються робочою групою протягом 10 календарних днів з дня їх надходження від громадських об’єднань.

Протягом 5 робочих днів з дати прийняття рішення про відшкодування витрат на лікування робоча група надсилає копію протоколу громадському об’єднанню.

Громадське об’єднання протягом 2 робочих днів з дня отримання копії протоколу повідом­ляє про прийняте робочою групою рішення заявника чи уповноважену ним особу.

Фонд протягом 7 робочих днів після засідання робочої групи подає заявку про потребу в коштах на відшкодування витрат на лікування до Мінсоцполітики, яке після надходження зазначеної заявки перераховує відповідні кошти Фонду.

Фонд протягом 2 робочих днів після надходження коштів від Мінсоцполітики перераховує такі кошти на рахунки громадських об’єднань, які перераховують кошти постраждалому громадянину (законному представнику чи уповноваженій особі) або батькам (законному представнику чи уповноваженій ними особі) потерпілої дитини на його/їхній особовий рахунок, відкритий у банківських установах, протягом 3 робочих днів з дня надходження коштів від Фонду.

Сума відшкодування витрат на лікування не може перевищувати 40 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на 1 січня року, в якому робочою групою прийнято рішення про відшкодування витрат на лікування, тобто 49 880 грн. у 2017 р.

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *