Згідно з концепцією Порядку денного в галузі сталого розвитку на період до 2030 р, системи медико-санітарної допомоги повинні надавати послуги для людей будь-якого віку, не залишаючи нікого без уваги. З нагоди Міжнародного дня людей похилого віку, який відзначається у всьому світі 1 жовтня, ВООЗ представила нове керівництво по інтегроваій допомозі для осіб похилого віку (ICOPE), яке допоможе державам-членам забезпечувати комплексну, орієнтовану на потреби людей і тривалу допомогу для всіх осіб будь-якого віку .

У керівництві наводяться обґрунтовані фактичними даними рекомендації для працівників та закладів охорони здоров’я щодо підходів на рівні місцевих громад до виявлення і комплексного ведення випадків істотного зниження фізичних і розумових можливостей, а також до проведення втручань на підтримку осіб, які здійснюють догляд. Ці стандарти можуть стати основою для вироблення національних керівництв і для включення програм по здоров’ю осіб старшого віку в систему первинної медико-санітарної допомоги в контексті орієнтованого на потреби людей комплексного підходу.

Також керівництво закликає до збільшення інвестицій у загальне охоплення послугами охорони здоров’я, щоб поліпшити показники здоров’я у осіб старшого віку. В інтересах загального охоплення послугами охорони здоров’я втручання в сфері здорового старіння рекомендовано включити в базовий пакет допомоги, що надається.

Цього року Міжнародний день людей похилого віку пройшов під девізом «Вперед, в майбутнє: таланти і активність людей старшого віку на службі суспільства». Внесок осіб старшого віку в життя місцевих громад, а також їх роль в перетворенні цих спільнот з урахуванням інтересів людей різного віку — один з основних тез документа «Стратегія і план дій на підтримку здорового старіння в Європі, 2012-2020 рр.». Міста і спільноти в Європейському регіоні ВООЗ накопичили чималий досвід в цій області, про що, зокрема, свідчить недавно опублікований документ під назвою «Створення в Європі середовищних умов, сприятливих для людей старшого віку».

За матеріалами www.euro.who.int

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *