На підставі рішень виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 02.02.2018 № 38 «Про проведення конкурсу» та від 27.02.2018 № 67 «Про створення конкурсної комісії» Горішньоплавнівська міська рада Полтавської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади: головного лікаря Горішньоплавнівської міської лікарні.Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: вулиця Миру, 10, м. Горішні Плавні, Полтавська область
Основні напрями діяльності закладу:

— здійснення різноманітних заходів, спрямованих на зміцнення і захист здоров’я населення, запобігання захворювання, забезпечення надання населенню гарантованого рівня вторинної (профільної) медичної допомоги;

— організація роботи по охороні материнства та дитинства;

— здійснення спеціальних заходів по захисту здоров’я населення у разі виникнення невідкладних та екстремальних ситуацій;

— забезпечення комплектування структурних підрозділів Горішньоплавнівської міської лікарні кваліфікованими кадрами;

— правовий, соціальний і професійний захист працівників Горішньоплавнівської міської лікарні.

Статут закладу (Додаток 1)

Структура закладу (Додаток 2)

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу на 2018 рік: 65 125 900 грн, у тому числі: загальний фонд –
60 900 000 грн, спеціальний фонд – 4 225 900 грн

Дата приймання документів для участі у конкурсі: з 02.03.2018 по 31.03.2018 включно.

Адреса приймання документів для участі у конкурсі: каб. 210 (відділ економічного аналізу та контролю), вул. Миру, 24 (будівля виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області), м. Горішні Плавні, Полтавська область

Номери телефонів та адреси електронної пошти для довідок:

(05348) 22433; (05348) 44491; econom7[at]hp-rada.gov.ua; uozkoms[at]ukr.net

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 3;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 4;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 5;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 6;

12) копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента та конкурсної пропозиції:

Кваліфікаційні вимоги для керівників закладів охорони здоров’я:

1.  Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина».

2.  Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії зі спеціальності або спеціалізації з «Організації і управління охороною здоров’я».

3.  Стаж роботи за фахом — не менше 5 років або робота в органах управління охорони здоров’я не менше — 5 років.

Конкурсна пропозиція повинна містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:

— план реформування закладу протягом одного року;

— заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

— пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

— пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Конкурсна комісія заслуховує на засіданні конкурсну пропозицію учасника конкурсу, проводить з ним співбесіду.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:

За виконання обов’язків, передбачених контрактом, Керівникові закладу нараховується заробітна плата відповідно до умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я, встановлених чинним законодавством України у межах кошторису витрат і видатків закладу відповідно до виділених бюджетних асигнувань та згідно із штатним розписом, затвердженим управлінням охорони здоров’я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області.

Встановлення розміру премій та надбавок Керівникові закладу здійснюється відповідно до його особистого внеску в загальні результати роботи, рівня трудової та виконавчої дисципліни, інтенсивності, складності праці. Критерії встановлення розмірів премій та надбавок розробляються управлінням охорони здоров’я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області.

Дата проведення конкурсу: 06.04.2018

Місце проведення конкурсу: мала зала виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

— неподання ним необхідних документів;

— його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;

— наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

— наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

dodatok-1-statut-zakladu-1

dodatok-2-struktura-zakladu

dodatok-3-zayava

dodatok-4-zgoda-na-obrobku-personalnih-danih

dodatok-5-poperedzhennya

dodatok-6-zayava-pro-vdsutnst-konflktu-nteresv

Джерело: Офіційний сайт Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *