Урядом врегульовано формульний розподіл обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Опубліковано Постанову Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 р. № 294 «Про внесення змін до формули розподілу обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам».

Для чого прийняте рішення?

Рішення дозволить привести норми постанови щодо затвердження формули розподілу обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у відповідність до положень чинного законодавства.

Нагадаємо, що відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» фінансування первинної медичної допомоги передбачено за рахунок бюджетної програми «Надання первинної медичної допомоги населенню».

У перехідний період реалізації медичної реформи, відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», фінансування первинної медичної допомоги до 1 липня 2018 р. Міністерство охорони здоров’я буде здійснювати за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Зміни, що вносяться до формули розподілу обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

1. Абзац другий викласти у такій редакції:

«показник обсягу медичної субвенції для обласного бюджету (V zob) визначається за такими формулами:

V zob = H zob × N i × (1 – Внесено зміни до порядку розподілу медичної субвенції + Внесено зміни до порядку розподілу медичної субвенції × K zi2) + S ex(ob) + V zgi + S zi + S ni + S aidsi + S cherі,

H zob = (V zu – V zgu – S zu – S nu – S aidsu – S cheru – S рcu) × K zob1 / N u,

S ex(ob) = ∑ (H zm(r)i × K zm(r)3 × (N i – N wm(r)i × K zm(r)5) × (1 – Внесено зміни до порядку розподілу медичної субвенції + Внесено зміни до порядку розподілу медичної субвенції × K zi2)) × K zex(m) + ∑ (H zm(r)i × K zm(r)3 × (N i – N wm(r)i × K zm(r)5) × (1 – ∑ + Внесено зміни до порядку розподілу медичної субвенції × K zi2)) × K zex(r),».

2. В абзаці восьмому цифри «0,117» та «0,093» замінити відповідно цифрами «0,16» та «0,127».

3. Абзац дев’ятий викласти у такій редакції:

«K zob1 — частка обсягу медичної субвенції для обласних бюджетів у загальному обсязі медичної субвенції, що становить 0,409;».

4. Абзац десятий виключити.

5. Доповнити формулу після абзацу двадцять другого новим абзацом такого змісту:

«S рсu — загальний обсяг цільових коштів на надання первинної медичної допомоги населенню до 1 липня 2018 р.;».

У зв’язку з цим абзаци двадцять третій–тридцять дев’ятий вважати відповідно абзацами двадцять четвертим–сороковим.

6. Абзац двадцять четвертий викласти у такій редакції:

«Під час формування та затвердження відповідних місцевих бюджетів на планований бюджетний період не допускається зменшення обсягу цільових коштів для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу, виплати щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям, придбання лікарських засобів, медичних виробів, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі для лікування онкологічних захворювань, та на надання первинної медичної допомоги населенню;».

7. Абзац двадцять сьомий викласти у такій редакції:

«показник обсягу медичної субвенції для зведеного бюджету міста обласного значення та об’єднаної територіальної громади*, району та об’єднаної територіальної громади** (V zm(r)i) визначається за такими формулами:

V zm(r)i = (H zm(r)i × K zm(r)3 × (N i – N wm(r)i × K zm(r)5) × (1 – Внесено зміни до порядку розподілу медичної субвенції + Внесено зміни до порядку розподілу медичної субвенції × K zi2)) × K zex(mr) + V zgi + S рci + V zyi,

H zm(r)i = (V zu – V zgu – S zu – S nu – S aidsu – S cheru – S рcu) × K zm(r)1 / (N u – N wm(r)u × K zm(r)5),

S рci = (S рсu / (N u – N wm(r)u × K zm(r)5)) × (N i – N wm(r)i × × K zm(r)5) × (1 – Внесено зміни до порядку розподілу медичної субвенції + Внесено зміни до порядку розподілу медичної субвенції × K zi2),».

8. Доповнити формулу після абзацу двадцять восьмого новим абзацом такого змісту:

«S рci — обсяг цільових коштів бюджетів міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад*, районів та об’єднаних територіальних громад** на надання первинної медичної допомоги населенню до 1 липня 2018 р.;».

У зв’язку з цим абзаци двадцять дев’ятий–сороковий вважати відповідно абзацами тридцятим–сорок першим.

9. Абзац тридцять перший викласти у такій редакції:

  • «K zm(r)1 — частка обсягу медичної субвенції для зведених бюджетів міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад*, районів та об’єднаних територіальних громад** у загальному обсязі медичної субвенції, яка дорівнює 0,591;».

10. Абзац тридцять четвертий виключити.

11. Абзац тридцять шостий викласти у такій редакції:

  • «K zex(mr) — коефіцієнт коригування частки обсягу медичної субвенції для місцевих бюджетів, який застосовується для визначення обсягу медичної субвенції для бюджетів міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад*, районів та об’єднаних територіальних громад** для надання вторинної медичної допомоги. Для бюджетів міст обласного значення K zex(m) дорівнює 0,84, для бюджетів районів K zex(r) — 0,873;».

12. Абзац тридцять восьмий викласти у такій редакції:

  • «N wm(r)u — загальна чисельність наявного населення міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад*, районів та об’єднаних територіальних громад**, яке частково обслуговується закладами охорони здоров’я Державного управління справами та Національної академії наук, що забезпечують здійснення загальнодержавних функцій;».

13. Абзац сороковий викласти у такій редакції:

  • «N wm(r)i — чисельність наявного населення міста обласного значення та об’єднаної територіальної громади*, району та об’єднаної територіальної громади**, яке частково обслуговується закладами охорони здоров’я Державного управління справами та Національної академії наук, що забезпечують здійснення загальнодержавних функцій, станом на 1 січня року, що передує планованому;».

14. У тексті формули слова «виробів медичного призначення» замінити словами «медичних виробів».

Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 січня 2018 р.

Джерело: Прес-служба «Українського медичного часопису»за матеріалами kmu.gov.ua

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *