Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної…»

Повідомлення про оприлюднення

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області»

Пояснювальна записка

Прогноз впливу

Фінансово-економічні розрахунки до проекту

 


ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Деякі питання проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області»

 

Міністерство охорони здоров’я України пропонує для публічного обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області» (далі – проект ).

 

Проект розроблено на виконання постанови пункту 3 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» з метою відпрацювання нових механізмів оплати наданих пацієнтам послуг амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги комунальними закладам охорони здоров’я у Полтавській області.

 

Проект та пояснювальна записка до проекту оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

 

Пропозиції та зауваження до проекту просимо надсилати до Міністерства охорони здоров’я України протягом місяця у письмовому та/або електронному вигляді за адресою:

 

Експертна група з питань реформування системи охорони здоров’я Директорату медичних послуг: вул. Грушевского, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 254-06-52, e-mail: medreforms@gmail.com.

 

Контактна особа: керівник експертної групи з питань реформування системи охорони здоров’я Директорату медичних послуг Орабіна Тетяна Миколаївна, тел. (044) 254-06-52.

 


 

ПРОЕКТ

 

Деякі питання проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області

 

Відповідно до пункту 3 розділу IV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Запровадити з 1 квітня 2019 р. по 31 грудня 2019 р. пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області (далі – пілотний проект).

 

2. Затвердити такі, що додаються:

 

Порядок проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області;

 

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області.

 

3. Установити, що

 

1) на період дії пілотного проекту абзац третій пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 “Деякі питання щодо договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст.1570) до договорів про медичне обслуговування населення за пілотним проекту не застосовується;

 

2) на період дії пілотного проекту пункти 7, 11 та 12 Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 “Деякі питання щодо договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст.1570) до договорів про медичне обслуговування населення за пілотним проектом не застосовується;

 

3) договори про медичне обслуговування населення за пілотним проектом укладаються в електронній формі з дотриманням законодавства про електронний документообіг до 1 березня 2019 р. на строк з 1 квітня 2019 р. по 31 грудня 2019 р.

 

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та діє до 31 грудня 2019 р. включно.

 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
“Деякі питання проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області”

Мета: відпрацювання нових механізмів оплати наданих пацієнтам послуг амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги комунальними закладам охорони здоров’я у Полтавській області

 

1. Підстава розроблення проекту акта

Пункту 3 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Існуюча на сьогодні система фінансування вторинної ланки системи охорони здоров’я не є ефективною. Фінансування закладів охорони здоров’я здійснюється за жорстким постатейним кошторисом на основі застарілих нормативів, розрахованих відповідно до їх існуючої інфраструктури (кількості ліжок, персоналу тощо). Це позбавляє керівників закладів охорони здоров’я управлінської гнучкості та не сприяє мотивації до покращення медичного обслуговування населення.

 

Згідно із вищевказаним Законом держава гарантує фінансування надання необхідних пацієнтам медичних послуг та лікарських засобів належної якості за рахунок коштів Державного бюджету України за програмою медичних гарантій. Цей Закон закладає новий принцип фінансування медичних послуг в Україні «гроші ходять за пацієнтом», а не за інфраструктурою закладів охорони здоров’я. Відповідно, у разі запровадження фінансування за таким принципом, надавачі медичних послуг отримуватиму оплату залежно від кількості та відповідно до вартості їх надання, згідно із установлених для всієї території України єдиними тарифами.

 

До 2020 року Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» передбачає перехід на фінансування медичного обслуговування населення за на рівні всіх видів медичної допомоги шляхом оплати послуг Національною службою здоров’я України за відповідними договорами про медичне обслуговування.

 

З огляду на загальну мету реформування сектору охорони здоров’я на період до 2020 року, важливо, щоб Національна служба здоров’я України використовувала найкращі сучасні світові практики та доказову базу протягом перехідного періоду 2018 – 2019 років для розробки, тестування та оцінки різноманітних механізмів укладення договорів про медичне обслуговування населення та оплати послуг.

 

За даними 2017 року у 56 закладах охорони здоров’я Полтавської області був проведений аналіз витрат на медичне обслуговування в цих закладах відповідно до Методики розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування, затвердженої поставою Кабінету Міністрів України від
27 грудня 2017 р. № 1075. Результати аналізу даних щодо втрат, необхідних для лікування одних і тих же випадків різними закладами охорони здоров’я, а також стосовно кількості та структури пролікованих випадків свідчать про те, що фінансування за медичною субвенцією відповідно до кошторисів:

 

абсолютно не враховує кількість пацієнтів, яким надана медична допомога кожним закладом;

 

у стаціонарних умовах лікуються нозології за якими у всьому світі проводять лікування в амбулаторних умовах, що сприяє неефективному використанню ліжкового фонду стаціонарів;

 

призводить до недофінансування закладів охорони здоров’я, які надають велику кількість медичних послуг;

 

сприяє неефективному витрачанню бюджетних коштів на утримання закладів, що не надають необхідного обсягу послуг на ті кошти, що отримують.

 

Для оцінки ефективності лікування випадків у стаціонарі використані дані про кількість та структуру пролікованих випадків закладами охорони здоров’я у Полтавській області за 2017 – 2018 роки, надані учасниками пілотного проекту. Для аналізу можливості уникнення неефективних госпіталізацій використовувався відповідний звіт Всесвітньої організації охорони здоров’я. Для моделювання структури коригувальних коефіцієнтів, які застосовуються до пролікованих випадків за діагностично-спорідненими групами використовувались рекомендації Світового банку щодо розробки та імплементації системи оплати медичних послуг.

 

Враховуючи дані зазначеного аналізу витрат на надання послуг вторинної (спеціалізованої) допомоги та той факт, що у 2018 році розпочалось успішне запровадження нових механізмів фінансування надання медичних послуг первинної медичної допомоги, відповідно до Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 рік, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 407. Станом на грудень 2018 року вже 22,4 мільйона українців подали декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, 623 лікарні та лікарів, які є фізичними особами–підприємцями, та уклали договори із Національною службою здоров’я України, з яких 85 приватних закладів, 789 закладів охорони здоров’я пройшли процедуру автономізації і 200 закладів наразі її проходять.

 

Пунктом 3 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» передбачено що протягом 2018 – 2019 років реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій поступово запроваджується для інших видів медичної допомоги, зокрема шляхом реалізації пілотних проектів для відповідних видів медичних послуг, окремих закладів охорони здоров’я, населених пунктів чи регіонів. Порядок реалізації таких проектів, перелік медичних послуг та лікарських засобів, що оплачуються за рахунок коштів Державного бюджету України, тарифи та коригувальні коефіцієнти встановлюються Кабінетом Міністрів України.

 

У зв’язку з вищевказаними на основі переговорів із власниками відповідних комунальних закладів охорони здоров’я у Полтавській області прийнято рішення про запровадження пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.

 

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» через Національну службу здоров’я України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, здійснюється пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області, для реалізації проекту виділено 966 758,8 тис. грн.

 

Майже всі комунальні заклади охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу в Полтавській області стануть учасникам пілотного проекту (56 комунальних закладів охорони здоров’я).

 

Цей проект постанови розроблений з метою:

 

відпрацювання нових механізмів оплати вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області шляхом оплати за надання медичних послуг із застосування коригувальних коефіцієнтів до тарифів на послуги стаціонарної допомоги, що враховуватимуть рівень стаціонару та складність пролікованих випадків;

 

збору даних щодо кількості та структури пролікованих в умовах стаціонару та наданих амбулаторно-поліклінічних послуг, а також витрат закладів охорони здоров’я на медичне обслуговування населення за договором з Національною службою здоров’я України;

 

вивчення впливу від запровадження нових методів фінансування на поведінку закладів охорони здоров’я та пацієнтів;

 

створення конкуренції між надавачами медичних послуг.

 

збір та аналіз інформації щодо ефективності функціонування мережі закладів охорони здоров’я у Полтавській області;

 

підвищення рівня прозорості та цільового витрачання бюджетних коштів на медичне обслуговування населення;

 

запровадження та відпрацювання нових методів перевірки Національною службою здоров’я України дотримання виконання умов договору про надання послуг спеціалізованої допомоги.

 

3. Суть проекту акта

Проектом постанови пропонується затвердити Порядок проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області (далі – пілотний проект), який визначає умови проведення пілотного проекту, комунальні заклади охорони здоров’я, на базі яких реалізується пілотний проект, застосовні тарифи та коригувальні коефіцієнти, а також порядок використання коштів за відповідною програмою.

 

Строк реалізації пілотного проекта: з 1 квітня 2019 року по 31 грудня 2019 року.

 

Договір про медичне обслуговування буде укладатись з учасниками пілотного проекту в електронній формі, але за межами електронної системи охорони здоров’я (далі – система) у зв’язку із перебуванням у стадії розробки відповідного функціоналу для договорів із закупівлі послуг спеціалізованої допомоги.

 

У рамках пілотного проекту Національна служба здоров’я України буде оплачувати медичні послуги амбулаторно-поліклінічної допомоги (в тому числі послуги в денному стаціонарі) за тарифом у вигляді глобальної ставки за медичне обслуговування пацієнтів. Така ставка розрахована для кожного медичного закладу окремо, враховуючи історичні дані попередніх років діяльності та суми фінансування за медичною субвенцією того чи іншого медичного закладу.

 

Для оплати медичних послуг стаціонарної допомоги пропонується використовувати комбінацію тарифів у вигляді глобальної ставки та ставки на пролікований випадок. Такий підхід дозволить зробити перехід на нову систему фінансування більш м’яким та уникнути значного недо- або перефінансування надавачів медичних послуг.

 

Для фінансування стаціонарної медичної допомоги за ставками на пролікований випадок вперше в Україні запроваджується система діагностично-споріднених груп, яка широко застосовується у більшості розвинутих країн світу для оплати стаціонарної медичної допомоги.

 

Ця система передбачає об’єднання клінічних випадків, що характеризуються схожими (пов’язаними за діагнозами) клінічними станами та подібною інтенсивністю використання ресурсів для діагностики і лікування в умовах стаціонару, в групи та розрахунок для кожної з таких груп вагового коефіцієнта діагностично-спорідненої групи (коригувальний коефіцієнт, що враховує характеристики складності клінічних випадків та інтенсивність використання ресурсів для діагностики і лікування в рамках однієї ДСГ відносно до загальної середньої вартості діагностики та лікування клінічного випадку в умовах стаціонару).

 

Відповідно вартість кожного пролікованого випадку в межах діагностично-спорідненої групи буде визначатись як добуток базової ставки помноженої на ваговий коефіцієнт діагностично-спорідненої групи та інші коригувальні коефіцієнти (коефіцієнти рівня стаціонару, коефіцієнт збалансованості бюджету) та відповідно оплачуватись Національна служба здоров’я України.

 

Базовий розмір ставки за пролікований випадок буде складати 1 623,00 гривень. Вагові коефіцієнти діагностично-спорідненої групи будуть дорівнювати від 0.263 до 6,117 залежно від тяжкості випадків та ресурсів лікування захворювань відповідних діагностично-споріднених груп (трудових витрат, лікарських засобів та медичних виробів, обладнання).

 

Проект постанови передбачає, що Національна служба здоров’я України буде здійснювати оплату послуг вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги за договорами про медичне обслуговування населення на підставі звітів, що подаватимуть надавачі медичних послуг в електронній формі. Також надавачі надаватимуть Національній службі здоров’я України інформацію про витрати, які вони здійснюють на медичне обслуговування населення.

 

Також проектом постанови пропонується затвердити порядок використання бюджетних коштів за програмою “пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області”, передбачену Державним бюджетом України на 2019 рік.

 

4. Правові аспекти

Правовідносини у цій сфері регулюються Основами законодавства України про охорону здоров’я, Законами України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» та «Про електронні довірчі послуги»; постановами Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1101 «Про утворення Національної служби здоров’я України» та від 25 квітня 2018 року № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я», іншими нормативно-правовими актами.

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Видатки на реалізацію проекту постанови передбачені в Державному бюджеті України на 2019 рік за програмою «Пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області».

 

Фінансово-економічне обґрунтування до проекту постанови додається.

 

6. Прогноз впливу

Очікуваний вплив реалізації акта на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави

 

Проект постанови не є регуляторним актом оскільки поширюється тільки на комунальні заклади охорони здоров’я.

 

Очікуваний вплив реалізації акта на розвиток регіонів

 

Проект позитивно вплине на розвиток системи закладів охорони здоров’я Полтавської області, сприятиме оптимізації мережі таких закладів та спрямовуватиме її на задоволення реальних потреб населення в медичній допомозі. Проект постанови обговорювався із представниками Полтавського департаменту охорони здоров’я та представниками закладів охорони здоров’я області.

 

Очікуваний вплив реалізації акта на ринок праці

 

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть прямо впливати на ринок праці.

 

В той же час очікуваними результатами реалізації положень проекту постанови мають стати, зокрема, створення умов для появи конкуренції та покращення умов оплати праці медичним працівникам.

 

Очікуваний вплив реалізації акта на громадське здоров’я

 

Внаслідок прийняття проекту постанови буде покращено стан громадського здоров’я населення Полтавської області шляхом підвищення доступності та якості медичного обслуговування на рівні вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.

 

Очікуваний вплив реалізації акта на екологію та навколишнє природне середовище

 

Проект постанови не матиме вливу на екологію та навколишнє природне середовище.

 

7. Позиція заінтересованих сторін

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери та не стосується прав осіб з інвалідністю.

 

Проект постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності, тому не потребує погодження з Науковим комітетом Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

 

Проект постанови не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не вирішує концептуальні проблеми розвитку регіонів, а тому не потребує погодження з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

 

8. Громадське обговорення

 

Проект постанови обговорено з представниками Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації та представниками закладів охорони здоров’я області. Проект постанови підлягає розміщенню на офіційному веб-сайті МОЗ.

 

У разі необхідності МОЗ надаватиме зацікавленим сторонам відповідні консультації.

 

9. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Мінфіном, Мінекономрозвитку, Державною аудиторською службою України, Державною казначейською службою України, Державною регуляторною службою України.

 

10. Правова експертиза

Проект постанови потребує проведення правової експертизи у Мін’юсті.

 

11. Запобігання дискримінації

Проект постанови не містить положень, які мають ознаки дискримінації.

 

Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

 

11.1 Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті акта відсутні положення положень, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Проект постанови не здійснюватиме гендерного впливу.

 

12. Запобігання корупції

Проект постанови не містить положень, які містять ознаки корупційних ризиків.

 

Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

 

13. Прогноз результатів

Очікувані результати від впровадження проекту постанови:

 

підвищення доступності та якості послуг амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги для пацієнтів в Полтавській області;

 

зменшення ризиків катастрофічних фінансових витрат для пацієнтів у зв’язку з необхідністю отримання послуг вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги для пацієнтів;

 

скорочення неофіційних платежів за медичні послуги;

 

розбудова організаційно-технічної спроможності Національної служби здоров’я України керувати орієнтованою на ефективність, цілеспрямованою та раціональною системою закупівлі послуг медичної допомоги;

 

збір інформації щодо пролікованих в стаціонарі випадків та наданих амбулаторно-поліклінічних послуг для більш точного та ефективного прогнозування потреби в медичних послугах у майбутніх періодах, зокрема, для розробки програми медичних гарантій на 2020 рік;

 

тестування та удосконалення електронної системи охорони здоров’я в частині роботи на рівні  спеціалізованої допомоги та збору інформації про надані послуги та нові механізми їх оплати;

 

збір інформації про маршрут руху пацієнтів та модель надання послуг для оптимізації цих процесів у майбутньому;

 

вивчення поведінки надавачів медичної допомоги при запровадженні нового механізму оплати послуг;

 

поява конкуренції між комунальними надавачами медичних послуг;

 

збір інформації для приведення мережі комунальних закладів охорони здоров’я у відповідність з реальними потребами населення у медичних послугах;

 

підвищення рівня прозорості та цільового використання бюджетних коштів на медичне обслуговування населення.

 

В.о. Міністра
охорони здоров’я України
Уляна СУПРУН

 


 

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

 

1. Суть проекту акта. Прийняття проекту акта дозволить застосувати нові механізми оплати медичних послуг амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в комунальних закладах охорони здоров’я Полтавської області, та зібрати дані для подальшого моделювання програми медичних гарантій на 2020 рік.

 

2. Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін

 

Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
Короткостроко-вий вплив Середньостроко-вий вплив
Національна служба здоров’я України Закупівля послуг вторинної (спеціалізованої) медичної) допомоги та цільове і прозоре витрачання бюджетних коштів, перевірка механізму оплати різних видів медичних послуг + В короткостроковій перспективі очікується негативний вплив через необхідність навчання працівників та витрачання багато часу на збір на аналіз інформації про ефективність фінансування медичного обслуговування за новим методом. У середньостроковій перспективі очікується позитивний вплив через отримання можливості здійснювати цільове та прозоре використання бюджетних коштів на покриття реальних потреб населення у відповідних медичних послугах.
Комунальні заклади охорони здоров’я у Полтавській області Отримання оплати за послуги, які надаються закладом + В короткостроковій перспективі очікується негативний вплив через необхідність навчання працівників здійснювати облік та звітувати про надання медичних послуг в електронній формі. У середньостроковій перспективі очікується позитивний вплив через отримання оплати за всі надані медичні послуги згідно з договором з НСЗУ.
Пацієнти Підвищення доступності та якості медичних послуг, зменшення витрат з кишені пацієнта + + В короткостроковій та середньостроковій перспективах очікується позитивний вплив через можливість отримати якісні медичні послуги без необхідності доплачувати з власної кишені у надавачів медичних послуг незалежно від місця проживання.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *