13.05.2017
 Збільшити ... Відповідно до Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я України, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1013-p, розвиток і реорганізація мережі закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, здійснюватиметься через госпітальні округи. Основним завданням створення госпітальних округів є організація медичної допомоги таким чином, щоб забезпечити якість, своєчасність доступу до допомоги та ефективне використання коштів.З цією метою кожен госпітальний округ повинен розробити План розвитку госпітального округу, в якому, в тому числі, визначається перелік перспективних закладів охорони здоров’я. Можливості цих закладів повинні відповідати вимогам Міністерства охорони здоров’я України, які визначені в розроблених Рамкових вимогах до багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування першого та другого рівнів.

Цей документ визначає функціональне призначення закладів та напрямки медичної допомоги, що може надаватися в лікарнях першого та другого рівнів. Детальні вимоги до функціональних потужностей закладів встановлюються за чотирма напрямками:

· екстрена медична допомога,

· медична допомога при гострому інфаркті міокарда,

· медична допомога при гострому мозковому інсульті

· лікувально-діагностичної допомога вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим.

Просимо надати пропозиції до 19 травня 2017 року до Управління координації центрів реформ МОЗ Україні в паперовому та електронному вигляді на e-mail: karpinska@moz.gov.ua.

Пропозицій та зауважень просимо надсилати з використанням даної форми.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *