Ряд громадських організацій виступили проти урядового законопроекту про медичну реформу №6327 і закликали розглянути законодавчі ініціативи комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я.
У зверненні до Президента України, Верховної Ради, а також уряду, громадські організації, зокрема, «Всеукраїнське товариство гемофілії», Союз захисту прав пацієнтів «Здоров’я нації», а також БФ «Краб» відзначили, що пропонований механізм фінансування не змінить систему охорони здоров’я в цілому, але значно погіршить становище деяких категорій пацієнтів.
Крім того, активісти акцентують увагу на необхідності збільшення витрат держави на фінансування системи охорони здоров’я, а також на системному, комплексному і економічно обгрунтованому її реформування.
«Ми підтримуємо законодавчі напрацювання комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я та готові долучитися до роботи в форматі публічного, відкритого обговорення. Вважаємо, що ініціативи комітету є більш зрозумілими, прозорими і узгодженими з вимогами до системи охорони здоров’я», — зазначено в тексті документа.

Джерело:http://pharma.net.ua

Рішення з питань медичної реформи ухвалюються всупереч Конституції та без відповідного громадського обговорення: Федерації роботодавців і профспілок
Рішення з питань медичної реформи ухвалюються всупереч Конституції та без відповідного громадського обговорення: Федерації роботодавців і профспілок
Федерація професійних спілок України, Федерація роботодавців України і Об’єднання організацій роботодавців України звернулися спільним листом до Президента України, вищих державних посадовців, голів депутатських фракцій та груп у Верховній Раді Украї­ни з проханням підтримати спільні пропозиції щодо реформування системи охорони здоров’я та дати відповідні рекомендації Кабінету Міністрів України.Як зазначено в листі, в Україні спостерігається безпрецедентний демографічний спад. Темпи скорочення чисельності населення в Україні є найвищими в Європі. Внаслідок низьких показників народжуваності така тенденція швидко змінює віковий склад населення — питома вага громадян середнього та похилого віку зростає. Захворюваність та смертність призводять до скорочення чисельності осіб працездатного віку, перш за все чоловіків, що загрожує серйозними соціально-економічними наслідками.

За даними Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), середня тривалість життя в Україні на 5 років нижча, ніж у Європейському регіоні, і на 9 років нижча, ніж у країнах Європейського Союзу. За станом здоров’я громадян Україна посідає одне з найнижчих місць у Європейському регіоні, а в світі — 99-те місці серед 145 країн.

Тенденції демографічного спаду значно поглиблюються посиленням трудової міграції. Українські трудові мігранти становлять найбільшу частку осіб з вищою освітою серед усіх довгострокових мігрантів в країнах Європи. За таких обставин проводити нагальні реформи, домагатися сталого економічного розвитку, захищати та розбудовувати країну незабаром буде нікому.

Здоров’я є фундаментальною складовою якості життя населення. Між станом суспільного здоров’я й економічними показниками є прямий взаємозв’язок. Несприятлива економічна ситуація, як правило, зумовлює погіршення здоров’я населення, а незадовільний стан здоров’я, у свою чергу, негативно позначається на продуктивності праці, відновленні трудових ресурсів.

Необхідність реформування національної системи охорони здоров’я викликана не тільки рівнем захворюваності, смертності чи інвалідності. Вона зумовлена реальними соціально-економічними труднощами, зокрема структурними змінами в економіці, зниженням платоспроможності й якості життя громадян, негативними тенденціями в демографічній ситуації, незадовільним станом здоров’я населення, несприятливою екологічною ситуацією.

Безсистемне, фрагментарне, науково необґрунтоване реформування системи охорони здоров’я несе руйнівні наслідки. Урядові рішення з питань реформи галузі ухвалюються всупереч Конституції України та законодавству України, без відповідного громадського обговорення та належного погодження з соціальними партнерами. В країні не узагальнюється та не аналізується інформація про стан здоров’я населення з визначенням основних чинників, що його формують, ризиків для життя в різних сферах життєдіяльності.

Безпрецедентно знижений рівень якості управління у сфері охорони здоров’я. МОЗ як центральний орган виконавчої влади в сфері медицини не виконує своїх функцій координації діяльності системи охорони здоров’я та втратило зворотній зв’язок з медичною громадськістю, експертним і науковим середовищем, населенням, не готове до професійного та відповідального діалогу з людьми.

Експертне середовище вважає, що використання суто ринкової моделі в нинішніх умовах в Україні має високий ступінь ризиків, може призвести до того, що більша частина населення не зможе отримати медичну допомогу.

Зазначаємо, що на засіданні Національної тристоронньої соціально-економічної ради (НТСЕР) 29 травня 2017 р. при розгляді питання щодо реформування системи охорони здоров’я з боку роботодавців і профспілок було надано низку пропозицій, які, на жаль, не були підтримані МОЗ.

Виходячи з вищенаведеного, Федерація професійних спілок України, Федерація роботодавців України і Об’єднання організацій роботодавців України вважають неприпустимим прийняття запропонованих МОЗ законопроектів «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» № 6327 та «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» № 6329, які внесені без погодження з соціальними партнерами.

Вони попросили Президента України рекомендувати Кабінету Міністрів України:

  • провести спеціальне засідання Уряду для розгляду стану системи охорони здоров’я населення за даним зверненням за участю урядовців, народних депутатів, представників науково-експертного громадського середовища, роботодавців та профспілок;
  • створити при КМУ експертну раду за участю урядовців, народних депутатів, експертно-ділової громади, організацій роботодавців та профспілок для розробки Національної стратегії розвитку системи охорони здоров’я України;
  • розробити та внести на розгляд Верховної Ради України узгоджений із соціальними партнерами законопроект «Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування», прийняття якого має створити умови для рівності, доступності та справедливості для громадян під час отримання медичної допомоги;
  • у ході проведення адміністративної реформи чітко розмежувати повноваження, обов’язки та міру відповідальності місцевих громад, місцевих та центральних органів виконавчої влади в питаннях фінансування та управління системою охорони здоров’я;
  • доручити МОЗ України провести ґрунтовний всебічний соціально-економічний аналіз сучасного стану системи охорони здоров’я з урахуванням попередніх реформ у пілотних регіонах, оприлюднити його результати. На підставі математичного аналізу та індикативного планування спрогнозувати очікувані результати і можливі ризики. Забезпечити щорічну підготовку Національної доповіді про стан охорони здоров’я населення України;
  • створити необхідні передумови для участі громадян, представників громадських організацій та медичних асоціацій, організацій роботодавців, професійних спілок у розбудові націо­нальної системи охорони здоров’я для успішного проведення реформ.

Лист підписали голова Федерації профспілок України Григорій Осовий, голова Об’єднання організацій роботодавців України Анатолій Кінах, голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник.

За матеріалами www.fpsu.org.ua

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *